22 lutego 2023

Po co organizacjom systemy ocen pracowniczych? O różnych rolach systemów ocen pracowniczych.

Obserwując wiele wdrożonych i funkcjonujących systemów oceny okresowej nie sposób oprzeć się wrażeniu, że służą one organizacjom, zarówno małym, średnim jak i dużym, do różnych celów.
Czasem wykorzystywane są do okresowego przeglądu zespołu, a czasem stanowią podstawowe narzędzie do zarządzania zmianą w organizacji. Innym razem ich zadaniem jest podniesienie kompetencji do poziomu wymaganego przez klienta. Zdarza się też, że są po prostu ukierunkowane na budowanie efektywnych relacji z pracownikiem. Żaden z tych poziomów nie wydaje się być lepszy ani gorszy. Po prostu są związane z innymi zadaniami. Dlatego planując wprowadzenie, poszerzenie roli lub zmianę systemu ocen, warto zrozumieć różnice, które będą decydować o zastosowanych narzędziach, poziomie komunikacji i szkoleniach.

Przedstawiamy cztery przypadki opisujące funkcjonujące rozwiązania na różnym poziomie tzn. dotyczące czterech ról przypisywanych systemom ocen.

1. Rola dowodowa systemu oceny pracowników

System ma na celu ewidencjonowanie rozwoju i realizacji zadań. Stwarza możliwości analizy potrzeb pracowników m.in. rozwoju, potrzeb szkoleniowych. Wiesz, jakich ludzi potrzebujesz, żeby najlepiej realizować cele firmy.

2. Rola komunikacyjna systemu oceny pracowników

System ma na celu przeznaczenie czasu na komunikację z pracownikiem. Rozwija relację podwładny – menedżer. Pozwala na przekazanie oczekiwań dotyczących pracy. Sprzyja budowaniu silnych zespołów, niezależnie od ich liczebności. Dobra atmosfera w Twojej firmie sprzyja wysokiej efektywności.

3. Rola rozwojowa systemu oceny pracowników

System ma na celu możliwość udzielania feedbacku oraz planowania rozwoju kompetencji pracowników. Stanowi narzędzie do rozwoju pracownika. Angażuje pracownika w dbałość o swoje zachowania i umiejętności. Możesz rozwijać swoich pracowników w najbardziej skuteczny sposób (on the job).

4. Rola nawigacyjna systemu oceny pracowników

System ma na celu zarządzanie realizacją misji, wartości i celów strategicznych w organizacji. Stanowi narzędzie realizacji kluczowych zadań organizacyjnych. Wiesz, jakich ludzi będzie potrzebować Twoja firma w przyszłości, żeby przeganiać konkurencję.

Wyżej opisane role systemu oceny pracowników zostały zestawione na obrazku pod artykułem.

Poczytaj tutaj o naszej usłudze oceny pracowników.

Udostępnij: