23 maja 2024

Sztuczna inteligencja a rynek pracy

Specjaliści: ekonomiści i HR-owcy coraz częściej pochylają się nad zagadnieniem: sztuczna inteligencja a rynek pracy. Czy AI zwiększy, czy zmniejszy zatrudnienie? To pytanie nurtuje nie tylko specjalistów z obszaru zasobów ludzkich, ale i szerokie grono osób zainteresowanych przyszłością pracy i rozwojem technologicznym. Sprawdźmy, co na ten temat mówią badania!

Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy – analiza prognoz

Raport zatytułowany „The Future of Jobs Report 2023”, opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne, rzuca nowe światło na prognozy dotyczące zmian w strukturze zatrudnienia związanych z rozwojem AI i innych nowych technologii. Wyniki są interesujące i jednocześnie budzą wiele dyskusji.                          

AI a rynek pracy według raportu „The Future of Jobs Report 2023”

Jaki jest zatem wpływ AI na rynek pracy? Według najnowszych danych ponad 85% firm zamierza intensywniej korzystać z nowoczesnych technologii, co może oznaczać automatyzację procesów, wykorzystanie algorytmów AI do analizy danych czy implementację nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. To z kolei może skutkować efektywniejszymi procesami biznesowymi i zwiększeniem konkurencyjności firm na rynku.

Niemniej, około 20% organizacji przewiduje redukcję miejsc pracy w związku z wprowadzeniem nowych technologii. Obawy o automatyzację rutynowych zadań czy zastąpienie pracowników przez maszyny są obecne, zwłaszcza w niektórych sektorach gospodarki. 

Warto jednak zauważyć, że ponad połowa firm prognozuje wzrost zatrudnienia dzięki postępowi technologicznemu. Nowe technologie mogą stworzyć nowe możliwości zawodowe, tworząc popyt na specjalistów w obszarze IT, danych czy innowacji.

Ostatecznie, wpływ AI na rynek pracy będzie zależał od tego, jak organizacje wykorzystają nowe technologie oraz od działań podejmowanych w celu zarządzania tym procesem. Ważne jest również, aby pracownicy kontynuowali rozwój kompetencji cyfrowych i elastyczność zawodową.

Sztuczna inteligencja a praca. Wyzwania dla HR

Dla specjalistów z dziedziny zasobów ludzkich opisywane zmiany niosą za sobą zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Jak mądrze stosować AI w HR? Jakie zastosowania są warte uwagi już dziś, a co będzie możliwe w przyszłości? To tylko niektóre z pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi, aby sprostać nowym wymaganiom rynku pracy…

Dlatego… Zapisz się na szkolenie!

Dołącz do nas już na początku czerwca, gdzie wspólnie z dyrektorami i ekspertami HR będziemy zgłębiać tematy związane ze sztuczną inteligencją. Zapisz się na szkolenie: Doskonałość AI w HR: Strategie dla liderów organizacji organizowane przez firmę BizYou. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączenia do naszej inicjatywy, która ma na celu przygotowanie kadry HR do wyzwań przyszłości. 

Sztuczna inteligencja  i rynek pracy? To może iść ze sobą w parze i to równym, sprawnym krokiem! Jednak dla HR-owców, tak szybki postęp technologiczny oznacza to potrzebę ciągłego rozwoju i adaptacji do nowej rzeczywistości. Jak pokazują badania i nasze doświadczenia, z właściwym podejściem i odpowiednim przygotowaniem, AI może być szansą na efektywniejsze i bardziej zadowalające procesy rekrutacyjne i zarządzania personelem.

Lu-Bi rekrutacją i innymi procesami HR zajmujemy się kompleksowo! Do naszych specjalizacji zaliczane są także:

Udostępnij: