Usługi HR

Audyt oraz Outsourcing HR

Audyt HR

Audyt HR Lu-Bi stanowi dla nas wstęp do rozpoczęcia współpracy z nowym Klientem w obszarze personalnym. Pozwala poznać firmę i wskazać obszary gdzie procesy HR funkcjonują dobrze, a gdzie warto wprowadzić bardziej efektywne…

Outsourcing HR

Outsourcing HR to oddelegowanie zadań związanych z zarządzaniem ludźmi do zewnętrznego eksperta. Ekspert ten nie jest pracownikiem firmy, a partnerem dla Zarządu w strategicznych decyzjach związanych z procesami HR w firmy…

Poznaj usługi z sekcji Outsourcing HR

Outsourcing HR
Employer Branding

Budowanie marki pracodawcy

Na skuteczność procesów rekrutacyjnych oraz utrzymywanie talentów w firmie wpływa marka pracodawcy. Czym jest Marka Pracodawcy? Marka Pracodawcy to wszystko to co wiedzą o Twojej firmie obecni i przyszli pracownicy…

Rekrutacja

Wspieranie procesów rekrutacji

Pozyskanie odpowiedniego kandydata to jedno z trudniejszych zadań dla małej lub średniej firmy. W małych zespołach oprócz kompetencji zawodowych olbrzymią rolę odgrywa dopasowanie kandydata do wartości i sposobu komunikacji w firmie…

Onboarding

Wdrożenia nowych pracowników

Znalezienie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko jest procesem trudnym, wymagającym nakładów czasu i pieniędzy. Jeśli rekrutacja została zakończona sukcesem i już masz w firmie dobrego kandydata teraz czas zadbać, żeby…

Działania rozwojowe

Planowanie i wpieranie rozwoju kompetencji pracowników

Jak potwierdzają badania , możliwość rozwoju pracownika jest drugim czynnikiem (po wysokości wynagrodzenia), który wpływa na satysfakcję z pracy. Możliwości rozwoju zawodowego są również czynnikiem decydującym o…

Ocena kompetencji

Systematyczna ocena potencjału pracowników

Rzetelny system ocen pracowniczych (ocena kompetencji pracowników) jest niezbędnym narzędziem w firmie. Dzięki cyklicznej ocenie pracowników będziesz mógł efektywnie planować i realizować wszystkie procesy zarządzania ludźmi…

Efektywność pracy

Zwiększanie efektywności pracowników

To na czym wiele firm buduje swoją przewagę konkurencyjną to efektywna praca ludzi. Dopasowane do specyfiki Twojej firmy procesy personalne wpływają na lepszą realizację zadań operacyjnych…

Offboarding

Proces odejścia pracownika z firmy

Obserwacja rynku pracy pokazuje, że pracownicy coraz częściej zmieniają pracę. Staż 10-ciu lat lub więcej w jednej firmie mają nieliczni. Według badań rynku około 30% osób pracujących deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku…

Wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń

Spójna polityka wynagradzania w firmie (zarządzanie wynagrodzeniami) to jeden z bardzo wrażliwych obszarów zarządzania. Ustawodawstwo zmierza w kierunku coraz większej jawności wynagrodzeń co stwarza dodatkowe wyzwania dla firmy…

Badanie satysfakcji

Monitoring satysfakcji i zaangażowania

Badanie satysfakcji z pracy wśród pracowników (monitoring satysfakcji z pracy) to ankieta, przeprowadzana w różnych formach, dająca pracodawcy informacje o tym jaką opinię na temat firmy i wykonywanej pracy mają zatrudnieni przez niego ludzie…

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami