Usługi

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników z pracy (monitoring satysfakcji z pracy) to ankieta, przeprowadzana w różnych formach, dająca pracodawcy informacje o tym, jaką opinię na temat firmy i wykonywanej pracy mają zatrudnieni przez niego ludzie.

Wszystkie procesy zarządzania ludźmi są ukierunkowane na wzrost jakości i efektywności wykonywanej pracy. Firma osiąga ambitne cele biznesowe dzięki zaangażowaniu zatrudnionych pracowników. Satysfakcja z wykonywanej pracy ma istotny wpływ na motywację i zaangażowanie w codzienne zadania. Nasi Klienci wiedzą, że monitorowanie poziomu satysfakcji z pracy pozwala im podejmować racjonalne decyzje w obszarze zarządzania ludźmi.

Dlaczego warto przeprowadzać badanie satysfakcji pracowników z pracy?

Wdrożenie systematycznego badania satysfakcji z pracy przynosi liczne korzyści, które mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Po pierwsze, umożliwia zrozumienie głównych obszarów, w których pracownicy mogą odczuwać niezadowolenie lub brak satysfakcji, co pozwala na szybką interwencję i wprowadzenie odpowiednich zmian. Dzięki temu firma może skutecznie zapobiegać potencjalnym problemom, takim jak rotacja pracowników czy spadek morale. Ponadto, badanie zadowolenia pracowników pozwala na uchwycenie pozytywnych aspektów pracy, które mogą być wykorzystane do promowania wartości firmy oraz przyciągania nowych talentów na rynek pracy.

Ocena satysfakcji pracownika a dodatkowe korzyści

Badanie poziomu satysfakcji pracowników przynosi korzyści nie tylko wewnątrz struktury firmy. Zadowoleni pracownicy, którzy odczuwają satysfakcję z pracy, z reguły są bardziej skłonni do nawiązywania pozytywnych relacji z klientami. Ich zaangażowanie i pozytywne nastawienie przekłada się na lepszą obsługę oraz wyższy poziom satysfakcji klientów. W konsekwencji firma zyskuje reputację wiarygodnego partnera biznesowego, co może przyczynić się do dalszego wzrostu i rozwoju firmy na rynku.

BSP w firmie

Celem BSP jest zdobycie wiedzy na temat satysfakcji z pracy wszystkich pracowników (lub pracowników określonego działu). Informacje pozyskane w badaniach są dla konsultanta Lu-Bi wskazówką do skupienia się na tych obszarach, które są ważne dla pracowników. Ankieta, którą stosujemy w badaniu, jest anonimowa. Możemy ją przeprowadzić metodą tradycyjną (papier i ołówek) lub on-line.

Ilość pytań w ankiecie jest uzależniona od obszarów, na których chcemy się skupić. Mogą to być: relacje w firmie, komunikacja, sposób wykonywanej pracy, zaplecze socjalne czy wynagrodzenia. Ankieta zawiera zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, dzięki czemu po badaniu posiadamy dane ilościowe i jakościowe o oczekiwaniach pracowników.

Satysfakcjonująca praca – co to znaczy?  

Poziom satysfakcji z pracy, najprościej ujmując, wynika z różnicy pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracownika a sytuacją, która panuje w firmie. Im ta różnica jest mniejsza, tym większa satysfakcja. Potrzeby i oczekiwania pracowników odnoszą się do wielu obszarów środowiska pracy. Badając poziom satysfakcji, pytamy pracowników m.in. o ich ocenę warunków zatrudnienia, kultury pracy, relacji panujących w firmie czy też wizerunku budowanego przez firmę. W celu przygotowania Badania Satysfakcji Pracowników, które pomoże Twojej firmie stać się jeszcze lepszym pracodawcą, należy:

  • Wybrać do badania obszary, w których zmiana jest realna (brak działań po badaniu prowadzi do zniechęcenia pracowników).
  • Przedstawić wszystkim uczestnikom cel badania i granice wpływu.
  • Zapewnić uczestnikom poczucie bezpieczeństwa w celu pozyskania prawdziwych opinii.
  • Dopasować czas i formę badania do profilu uczestników.
  • Udostępnić analizę wyników zbiorczych (zachowując anonimowość) wszystkim uczestnikom.

Doświadczenie pokazuje, że przeprowadzenie badania przez zewnętrzną firmę daje pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu większą odwagę do prezentowania prawdziwej oceny środowiska pracy.    

Dwie popularne metody badania satysfakcji pracowników 

Badanie zadowolenia z pracy może być przeprowadzane za pomocą różnorodnych metod, które pozwalają na zbieranie informacji i opinii pracowników w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Jedną z powszechnie stosowanych metod jest ankieta online, która umożliwia pracownikom wyrażenie swoich opinii w sposób anonimowy i dyskretny. Ankiety te mogą być skonstruowane w formie pytań zamkniętych i otwartych, pozwalając na zebranie szerokiego spektrum informacji dotyczących różnych aspektów pracy.

Kolejną popularną metodą jest wywiad indywidualny lub grupowy. Wywiady pozwalają na głębsze zrozumienie opinii pracowników oraz lepsze poznanie ich perspektywy i doświadczeń. Dzięki temu można identyfikować konkretne obszary, w których można wprowadzić poprawki lub zmiany, aby zwiększyć satysfakcję pracowników.

Badania Satysfakcji Pracowników z ekspertem Lu-Bi

Już pierwsze badanie w firmie pozwala wybrać te obszary, które mają realny wpływ na postrzeganie firmy przez jej pracowników. Cykliczne porównanie wyników pokazuje jakie działania przynoszą najlepsze efekty. Wyróżnikiem Badania Satysfakcji Pracowników przeprowadzonego w ramach współpracy z Lu-Bi jest gwarancja, że w ramach stałej współpracy zostaną wdrożone wybrane przez Zarząd najskuteczniejsze działania podnoszące motywację i zaangażowanie.  

Zobacz, co jeszcze oferuje Lu-Bi. Do naszych specjalizacji zaliczamy:

Umów się na spotkanie online

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami