Usługi

Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji z pracy wśród pracowników (monitoring satysfakcji z pracy) to ankieta, przeprowadzana w różnych formach, dająca pracodawcy informacje o tym jaką opinię na temat firmy i wykonywanej pracy mają zatrudnieni przez niego ludzie.

Wszystkie procesy zarządzania ludźmi są ukierunkowane na wzrost jakości i efektywności wykonywanej pracy. Firma osiąga ambitne cele biznesowe dzięki zaangażowaniu zatrudnionych pracowników. Satysfakcja z wykonywanej pracy ma istotny wpływ na motywację i zaangażowanie w codzienne zadania. Nasi Klienci wiedzą, że monitorowanie poziomu satysfakcji z pracy pozwala im podejmować racjonalne decyzje w obszarze zarządzania ludźmi.

BSP w firmie

Celem BSP jest zdobycie wiedzy na temat satysfakcji z pracy wszystkich pracowników (lub pracowników określonego działu). Informacje pozyskane w badaniach są dla konsultanta Lu-Bi wskazówką do skupienia się na tych obszarach, które są ważne dla pracowników. Ankieta, którą stosujemy w badaniu jest anonimowa. Możemy ją przeprowadzić metodą tradycyjną (papier i ołówek) lub on-line.

Ilość pytań w ankiecie jest uzależniona od obszarów na których chcemy się skupić. Mogą to być: relacje w firmie, komunikacja, sposób wykonywanej pracy, zaplecze socjalne czy wynagrodzenia. Ankieta zawiera za równo pytania zamknięte jak i otwarte, dzięki czemu po badaniu posiadamy dane ilościowe i jakościowe o oczekiwaniach pracowników.

Satysfakcjonująca praca – co to znaczy?  

Poziom satysfakcji z pracy, najprościej ujmując wynika z różnicy pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracownika, a sytuacją, która panuje w firmie. Im ta różnica jest mniejsza, tym większa satysfakcja. Potrzeby i oczekiwania pracowników odnoszą się do wielu obszarów środowiska pracy. Badając poziom satysfakcji pytamy pracowników m.in. o ich ocenę warunków zatrudnienia, kultury pracy, relacji panujących w firmie czy też wizerunku budowanego przez firmę. W celu przygotowania Badania Satysfakcji Pracowników, które pomoże Twojej firmie stać się jeszcze lepszym pracodawcą należy:

  • Wybrać do badania obszary w których zmiana jest realna (brak działań po badaniu prowadzi do zniechęcenia pracowników).
  • Przedstawić wszystkim uczestnikom cel badania i granice wpływu.
  • Zapewnić uczestnikom poczucie bezpieczeństwa w celu pozyskania prawdziwych opinii.
  • Dopasować czas i formę badania do profilu uczestników.
  • Udostępnić analizę wyników zbiorczych (zachowując anonimowość) wszystkim uczestnikom.

Doświadczenie pokazuje, że przeprowadzenie badania przez zewnętrzną firmę daje pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu większą odwagę do prezentowania prawdziwej oceny środowiska pracy.    

Badania Satysfakcji Pracowników z ekspertem Lu-Bi

Już pierwsze badanie w firmie pozwala wybrać te obszary, które mają realny wpływ na postrzeganie firmy przez jej pracowników. Cykliczne porównanie wyników pokazuje jakie działania przynoszą najlepsze efekty. Wyróżnikiem Badania Satysfakcji Pracowników przeprowadzonego w ramach współpracy z Lu-Bi jest gwarancja, że w ramach stałej współpracy zostaną wdrożone wybrane przez Zarząd najskuteczniejsze działania podnoszące motywację i zaangażowanie.   

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami