Usługi

Onboarding – wdrożenie nowego pracownika

Znalezienie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko jest procesem trudnym, wymagającym nakładów czasu i pieniędzy. Jeśli rekrutacja została zakończona sukcesem i już masz w firmie dobrego kandydata teraz czas zadbać, żeby szybko wdrożył się w nowe obowiązki i poznał wartości firmy. Dzięki skutecznemu procesowi onboardingu zyskasz efektywnego i zaangażowanego pracownika na długo.

Skuteczny onboarding ogranicza rotację w pierwszym roku zatrudnienia. 

Co to jest onboarding nowych pracowników?

Wdrażanie nowego pracownika nie jest łatwe. Onboarding pracownika to kompleksowa procedura wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Plan onboardingu składa się z kilku ważnych etapów i działań mających na celu zapewnienie, że nowi pracownicy szybko integrują się z zespołem, rozumieją swoje zadania oraz kulturę organizacyjną, co przekłada się na ich efektywność i zaangażowanie w pracy.

Onboarding pracowników z naszym wsparciem to kompleksowe działania ukierunkowane na dostarczenie wiedzy i umiejętności nowemu pracownikowi, aby w możliwie najkrótszym czasie mógł samodzielnie i na wysokim poziomie realizować zadania przypisane do objętego stanowiska. 

Wdrożenie nowego pracownika rozpoczyna się jeszcze przed jego pierwszym dniem pracy. To, w jaki sposób dostarczysz mu wiedzę o Twojej firmie i powierzonych mu zadaniach wpłynie na zaangażowanie tego pracownika. Dlatego też właściwa procedura onboardingu jest tak ważna!

Jak zadbać o nowego pracownika w firmie?

Nowy pracownik, bez względu na swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, potrzebuje szczegółowego wprowadzenia w procedury i zasady obowiązujące w firmie, aby móc efektywnie w niej funkcjonować. Jest to kluczowy element procesu onboardingu, który ma na celu zapewnienie płynnego przejścia nowej osoby do zespołu oraz umożliwienie jej szybkiego osiągnięcia pełnej produktywności. Podczas tego procesu niezbędne jest zapoznanie nowego pracownika z kilkoma obszarami:

 • procedurami ogólnymi obowiązującymi w firmie (np. obieg dokumentów, zasady komunikacji)
 • strukturą organizacyjną i zakresami decyzyjności poszczególnych osób
 • strategią i celami firmowymi
 • zakresem odpowiedzialności na swoim stanowisku i możliwościami rozwoju.

Przekazywanie tych informacji zaczyna się już w ostatnim etapie rozmowy kwalifikacyjnej i trwa przez pierwsze miesiące pracy (3-6 miesięcy), w zależności od specyfiki stanowiska oraz indywidualnych potrzeb nowego pracownika. Jest to proces dynamiczny, który wymaga zaangażowania zarówno nowej osoby, jak i osób odpowiedzialnych za onboarding, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wdrożenie nowego pracownika do organizacji.

Etapy onboardingu 

Proces wdrożenia nowego pracownika obejmuje szereg działań, które mają na celu skuteczne wprowadzenie go do organizacji oraz zapewnienie mu niezbędnej wiedzy i narzędzi do efektywnej pracy.

 • Przygotowanie – Pierwszy etap to przygotowanie do przyjęcia nowego pracownika. Obejmuje to przygotowanie miejsca pracy, niezbędnych narzędzi, dokumentów oraz szkoleń wstępnych.
 • Wprowadzenie w kulturę organizacyjną – Nowy pracownik powinien być zapoznany z misją, wartościami oraz kulturą organizacyjną firmy. W tym etapie jest mu przedstawiona historia firmy, struktura organizacyjna oraz oczekiwania względem pracowników.
 • Szkolenie podstawowe – W kolejnym etapie nowy pracownik otrzymuje szkolenie podstawowe związane z jego stanowiskiem pracy. Dotyczy to zarówno obowiązujących procedur i regulacji, jak i obsługi niezbędnych narzędzi i systemów.
 • Integracja z zespołem – Istotnym etapem onboardingu jest integracja nowego pracownika z zespołem. W tym celu organizowane są spotkania integracyjne, prezentacje zespołów oraz możliwość nawiązania relacji z innymi pracownikami.
 • Monitorowanie postępów – W trakcie całego procesu onboardingu istotne jest monitorowanie postępów nowego pracownika oraz zapewnienie mu wsparcia i feedbacku. To pozwala na szybką adaptację oraz identyfikację ewentualnych problemów.
 • Kontynuacja rozwoju – Po zakończeniu pierwszych etapów onboardingu ważne jest zapewnienie nowemu pracownikowi możliwości dalszego rozwoju. To może obejmować udział w dodatkowych szkoleniach, mentoringu oraz planowanie ścieżki kariery w organizacji.

Wprowadzenie nowego pracownika do firmy to proces wieloetapowy, który wymaga odpowiedniego planowania, zaangażowania zarówno nowego pracownika, jak i zespołu oraz wsparcia ze strony kadry zarządzającej. Skuteczny onboarding przyczynia się do szybkiej integracji nowego pracownika z organizacją oraz zwiększa jego zaangażowanie i efektywność w pracy.

Onboarding online, czyli tzw. zdalny onboarding

Onboarding zdalny to innowacyjne podejścia do wprowadzania nowych pracowników do organizacji, oparte na wykorzystaniu technologii komunikacyjnych i narzędzi online. Proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji odbywa się całkowicie zdalnie, bez fizycznego kontaktu z personelem firmy. W tym przypadku komunikacja między nowym pracownikiem a firmą realizowana jest  za pomocą różnych narzędzi komunikacyjnych. Dzięki temu nowi pracownicy mogą bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniach wideo, zapoznać się z kulturą organizacyjną oraz otrzymać niezbędne informacje i materiały szkoleniowe, wszystko to w komfortowym dla nich środowisku domowym. Onboarding zdalny jest coraz bardziej popularny w dobie pracy zdalnej i stanowi skuteczne narzędzie w procesie wdrażania nowych pracowników. Pozwala firmom na efektywne przeprowadzenie onboardingu bez konieczności bezpośredniego kontaktu osobistego.

Onboarding – Warszawa realizowany przez ekspertów Lu-Bi

Procedura wdrożenia nowego pracownika w Lu-Bi to zestaw podstawowych zasad pozwalających skutecznie zaangażować nowych pracowników. Opracowaliśmy listy zadań na poszczególne etapy, dzięki którym bezpośredni przełożony, opiekun (Budy) oraz współpracownicy wprowadzają pracownika zarówno w zadania merytoryczne jak i w klimat firmy. Zaplanowane, cykliczne spotkania stwarzają warunki do pełnego rozwoju potencjału nowego pracownika.

Dzięki współpracy z Lu-Bi Twoja firma będzie miała dostęp do spersonalizowanego pakietu dokumentów wdrożeniowych, co umożliwi maksymalne przyspieszenie procesu osiągnięcia pełnej efektywności przez nowego pracownika. Nasze doświadczenie w obszarze onboardingowych praktyk wskazuje, że taka spersonalizowana strategia pozwala na skuteczne zintegrowanie nowego pracownika z zespołem oraz środowiskiem pracy, co znacząco wpływa na szybkość adaptacji i osiągnięcie optymalnej wydajności.

Nasze badania pokazują, że proces onboardingu, w którym wykorzystywane są spersonalizowane dokumenty wdrożeniowe, łączy się z procesem oceny pracowniczej oraz działaniami rozwojowymi na kolejnych etapach.  Dzięki temu podejściu firma może skutecznie ograniczyć rotację pracowników, ponieważ pracownicy czują się bardziej zaangażowani, docenieni w procesie integracji oraz rozwoju.

Przygotowany przez nas proces onboardingu został opracowany z myślą o różnych rodzajach firm, zarówno małych, jak i średnich. Dzięki temu nasza spersonalizowana strategia może być skutecznie dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz charakterystyki organizacji, gwarantując optymalne rezultaty i długoterminowy sukces.

Prezentacja do usługi Wdrożenie

Jeśli chcesz poznać zasady skutecznego wdrożenia, podaj swój e-mail, na który prześlemy prezentację.

  Umów się na spotkanie online

  Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
  Skontaktuj się z nami