Usługi

Onboarding – wdrożenie nowego pracownika

Znalezienie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko jest procesem trudnym, wymagającym nakładów czasu i pieniędzy. Jeśli rekrutacja została zakończona sukcesem i już masz w firmie dobrego kandydata teraz czas zadbać, żeby szybko wdrożył się w nowe obowiązki i poznał wartości firmy. Dzięki skutecznemu procesowi onboardingu zyskasz efektywnego i zaangażowanego pracownika na długo.

Skuteczny onboarding ogranicza rotację w pierwszym roku zatrudnienia. 

Czym jest onboarding?

Onboarding to kompleksowe działania ukierunkowane na dostarczenie wiedzy i umiejętności nowemu pracownikowi, aby w możliwie najkrótszym czasie mógł samodzielnie i na wysokim poziomie realizować zadania przypisane do objętego stanowiska. 

Wdrożenie nowego pracownika rozpoczyna się jeszcze przed jego pierwszym dniem pracy. To w jaki sposób dostarczysz mu wiedzę o Twoje firmie i powierzonych mu zadaniach wpłynie na zaangażowanie tego pracownika.

Jak zadbać o nowego pracownika w firmie?

Nowy pracownik, niezależnie od posiadanego doświadczenia, aby mógł efektywnie pracować potrzebuje wprowadzenia w procedury i zasady obowiązujące w Twojej firmie. Niezbędne jest zapoznanie nowej osoby z:

  • procedurami ogólnymi obowiązującymi w firmie (np. obieg dokumentów, zasady komunikacji)
  • strukturą organizacyjną i zakresami decyzyjności poszczególnych osób
  • strategią i celami firmowymi
  • zakresem odpowiedzialności na swoim stanowisku i możliwościami rozwoju.

Przekazywanie tych informacji zaczyna się już w ostatnim etapie rozmowy kwalifikacyjnej i trwa, w zależności od stanowiska, od 3 do 6 pierwszych miesięcy pracy.  

Jak wdrożyć nowego pracownika? – Proces rekomendowany przez ekspertów LU-BI

W Lu-Bi wypracowaliśmy zestaw podstawowych zasad pozwalających skutecznie zaangażować nowych pracowników. Opracowaliśmy listy zadań na poszczególne etapy dzięki którym bezpośredni przełożony, opiekun (Budy) oraz pracownicy kadry wprowadzają pracownika zarówno w zadania merytoryczne jak i w klimat firmy. Zaplanowane, cykliczne spotkania stwarzają warunki do pełnego rozwoju potencjału nowego pracownika.

Dzięki współpracy z Lu-Bi Twoja firma będzie posiadała spersonalizowany pakiet dokumentów wdrożeniowych pozwalający maksymalnie przyspieszyć czas osiągnięcia pełnej efektywności w pracy nowej osoby. Z naszych doświadczeń wynika, że tak realizowany proces onboardingu łączy się z procesem oceny pracowniczej oraz działaniami rozwojowymi na kolejnych etapach skutecznie ograniczając rotację w firmie. 

Przygotowany przez nas proces sprawdzi się w małej i średniej firmie.

Prezentacja do usługi Wdrożenie

Jeśli chcesz poznać zasady skutecznego wdrożenia, podaj swój e-mail, na który prześlemy prezentację.

    Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
    Skontaktuj się z nami