Outsourcing HR – Zewnętrzny dział personalny dla firm

Czym jest outsourcing HR?

Oferta: Outsourcing HR Warszawa to doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy, która pragnie zoptymalizować działanie swojego biznesu. Outsourcing HR to oddelegowanie zadań związanych z zarządzaniem ludźmi do zewnętrznego zespołu ekspertów. Eksperci nie są pracownikami firmy, a partnerami dla Zarządu w strategicznych decyzjach związanych z procesami HR w firmie oraz wykonawcami procesów HR. W Lu-Bi oferujemy outsourcing tzw. miękkiego HR, gdzie główne obszary naszego działania koncentrują się na potrzebach i potencjale pracowników, rozwoju oraz motywacji i zaangażowaniu i wizerunku.

Kiedy skorzystać z outsourcingu HR?

Małe i średnie firmy często nie posiadają wystarczających zasobów ani doświadczenia w obszarze zarządzania personelem. Outsourcing HR umożliwia im dostęp do profesjonalnej wiedzy i ekspertyzy. W związku z dynamicznymi zmianami w przepisach prawa pracy firmy chcą unikać ryzyka związanego z niezgodnością z przepisami. Outsourcing HR umożliwia śledzenie i stosowanie się do aktualnych regulacji. 

W Lu-Bi znamy się na outsourcingu HR. Oferujemy profesjonalne usługi dedykowane dla przedsiębiorstw, które pragną skoncentrować się na podstawowej działalności, pozostawiając sprawy personalne w rękach specjalistów. To opcja, która sprawdzi się:

gdy m.in.:

  • Twoim priorytetem jest biznes, ale wiesz, że firma to ludzie,
  • masz trudności z pozyskaniem dobrych pracowników,
  • czujesz przytłoczenie ilością zadań związanych z zarządzaniem pracownikami,
  • chcesz, by ludziom w Twojej firmie pracowało się dobrze, ale nie chcesz kolejnego etatu w kadrach,
  • dostrzegasz, że Twoi pracownicy nie pracują z zaangażowaniem lub nawet planują odejście,
  • masz pomysły jak prowadzić nowoczesną firmę z dobrą atmosferą, ale nie masz czasu się tym zająć.

Korzyści Płynące z Outsourcingu HR

Outsourcing HR pozwala uwolnić zasoby wewnętrzne, które mogą być efektywniej wykorzystane w obszarach strategicznych. Firma zewnętrzna zajmuje się codziennymi operacjami związanymi z personelem, co pozwala organizacji skoncentrować się na rozwoju biznesu.

Zyskujesz zespół doświadczonych specjalistów, którzy śledzą najnowsze trendy i zmiany w prawie pracy. Dostarczają wysoką jakość usług, gwarantując zgodność z przepisami i minimalizując ryzyko związane z zarządzaniem personelem.

Outsourcing HR za naszym pośrednictwem pozwala na przewidywalność kosztów, umożliwiając firmom z całej Polski dostosowanie zakresu usług do własnych potrzeb. W porównaniu do zatrudniania wewnętrznych specjalistów może to przynieść znaczne oszczędności.

Korzystamy z zaawansowanych narzędzi i systemów, co umożliwia efektywne zarządzanie danymi, analizę wskaźników HR oraz szybkie dostarczanie raportów i analiz.

Outsourcing HR w LU-Bi jest rozwiązaniem, które można dostosować do zmieniających się potrzeb firmy. W przypadku wzrostu lub redukcji zatrudnienia, nasza firma dostosowuje zakres usług, dostarczając elastyczne rozwiązania.

Dzięki profesjonalnemu podejściu i dedykowanym zasobom outsourcing HR przyspiesza procesy rekrutacyjne, usprawnia zarządzanie wynagrodzeniami, a także wspomaga rozwój i szkolenia pracowników.

Outsourcing HR Lu-Bi w abonamencie

Znając realia rynku pracy, wiemy, jak bardzo cenny jest czas dla każdego przedsiębiorstwa. Dlatego specjalnością naszej firmy jest outsourcing HR, czyli przejmowanie od klienta całej lub części spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – niezależnie od wielkości firmy. Nasz zewnętrzny dział HR to gwarancja skutecznej i efektywnej obsługi kwestii związanych z zasobami ludzkimi.

Lu-Bi Outsourcing HR dostarcza rozwiązań z obszaru Zarządzania Ludźmi. Naszą ofertę wyróżnia całościowe podejście i gwarancja ciągłości wsparcia. Dedykowana jest małym i średnim firmom, które mają swoją siedzibę w Polsce.

Outsourcing HR Warszawa – usługi dla firm z całej Polski

Nasza oferta jest dostępna dla klientów z całego kraju, jednak jako firma z Warszawy, znamy doskonale specyfikę rynku pracy w stolicy i na terenie całego województwa mazowieckiego. Polecamy outsourcing HR Warszawa – lokalną usługę dedykowaną dla firm z Warszawy oraz okolic.

Zewnętrzny dział personalny – korzystne rozwiązanie

Lu-Bi oferuje unikalne usługi prowadzenia zewnętrznego działu personalnego. Obejmują one wiele różnych zadań, takich jak rekrutacja, szkolenia, monitoring satysfakcji i zaangażowania, wsparcie dla menedżerów w zarządzaniu pracownikami i wiele innych. Takie holistyczne podejście pozwala na skupienie się na swoim biznesie, bez zmartwień o sprawy dotyczące pracowników. Współpracujemy z osobami odpowiedzialnymi za kadry i płace m.in. w obszarze benefitów, motywowania płacowego i polityki wynagrodzeń.

Jak przebiega współpraca w ramach Outsourcingu HR Lu-Bi?

Na początku ustalamy zakres współpracy. Na podstawie diagnozy, czyli przegląd funkcji HR nazywanej również audytem HR, rekomendujemy takie procesy strategicznego zarządzania personelem, aby Twoja firma mogła rosnąć, zapewniając najwyższe standardy działania klientom i pracownikom.

Po ustaleniu zakresu wsparcia otrzymasz harmonogram działań, który pomoże Ci podjąć decyzję o wielkości abonamentu: 1, 2 czy 3 dni w tygodniu.

W ramach abonamentu otrzymujesz dedykowanego konsultanta + know-how zespołu ekspertów wyspecjalizowanych w obszarach zarządzania ludźmi.

Nie realizujemy pojedynczych projektów HR. Oferujemy stałe wsparcie w realizacji strategii zarządzania ludźmi w ustalonych obszarach. Konsultant prowadzący w każdym miesiącu przedstawi protokół z realizacji działań, dzięki któremu zawsze będziesz wiedział/wiedziała, na jakim etapie są poszczególne działania. 

Warunki współpracy i czas trwania

Umowę zawieramy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W ramach umowy realizujemy zadania abonamentowe. Jeśli w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba realizacji dodatkowych działań, wykraczających poza ustalone godziny, definiujemy dodatkowe zadanie do Umowy i sposób rozliczenia. Dzięki takiemu podejściu zyskujesz elastyczną liczbę godzin, a zwiększone dodatkowe koszty pojawiają się tylko w zaplanowanym przypadku kumulacji działań.   

Zakres wsparcia w ramach Outsourcingu HR Lu-Bi

Oferujemy audyt HR, który pozwala na pełne zrozumienie sytuacji w obszarach związanych z zarządzaniem personelem. Dzięki temu jesteśmy w stanie postawić diagnozę i zaproponować optymalne rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Decydując się na usługi naszego zewnętrznego działu HR, zyskujesz dodatkowe korzyści. Optymalizacja kosztów, dostęp do najnowszych narzędzi i technologii HR, skrócony czas realizacji procesów HR oraz doświadczeni eksperci HR to tylko niektóre z nich.

W LU-Bi otrzymujesz pełne wsparcie w zarządzaniu wszystkimi procesami HR w Twojej firmie, m.in.

Co otrzymasz w ramach współpracy z nami w ramach Outsourcingu HR?

Zespół ekspertów HR

Oferujemy zakup abonamentu w ramach którego otrzymujesz dedykowanego konsultanta + know-how zespołu ekspertów (m.in. trenerów, specjalistów HR, rekruterów, coachów, specjalistów Employer Branding). Zespół ten zrealizuj ustalony plan, m.in. podniesie efektywność pracy i zaangażowanie pracowników, wesprze Twój zespół, poprawi wizerunek firmy.

Strategiczne doradztwo HR dla Zarządu

Kiedy zdecydujesz się na pracę z naszymi ekspertami otrzymasz:

  • kompleksowe wsparcie w zarządzaniu ludźmi dla rozwoju Twojego biznesu
  • systematyczne doradztwo w decyzjach personalnych,
  • cykliczne spotkania podsumowujące realizację planu ustalonych działań HR.

Wsparcie dla Zarządu w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a nasza praca polega na tym, aby dostarczać Zarządowi informacji niezbędnych do podejmowania  strategicznych decyzji personalnych. Nasi eksperci dostarczą niezbędnej i aktualnej wiedzy o trendach w zarządzaniu ludźmi. Doświadczenie naszych pomoże uporządkować procesy personalne i zwiększyć efektywność pracy. Wdrażając najskuteczniejsze rozwiązania zarządzania ludźmi dla Twojej firmy zadbamy o ich dopasowanie do struktury. W ten sposób otrzymasz przestrzeń do rozwoju swojego biznesu i czas na sprawy najważniejsze.

Koszt Outsourcingu HR Lu-Bi

Dzięki usłudze Outsourcing HR w cenie zbliżonej do 1 etatu brutto zyskujesz cały zespół ekspertów wraz z narzędziami.

Zobaczy przykładową kalkulację kosztów abonamentu Outsourcingu HR Lu-Bi

Przykładowy Pakiet

Klient

Firma usługowa X, zatrudniająca 50 pracowników w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej diagnozy ustalony został zakres współpracy: wsparcie w organizacji działu marketingu, aktualizacji polityki wynagrodzeń, przygotowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na  bieżące wakaty, działania EB. 

Oferta:

1 miesiąc – 1 konsultant delegowany
32 godziny pracy dla firmy (średnio 1 dzień/tydzień)
Konsultacje zespołu ekspertów (m.in. trener, specjaliści HR, rekruter, coach, specjalista Employer Branding)
Koszt: 5 500,00 zł netto

Skontaktuj się z nami i poznaj dopasowaną ofertę do potrzeb Twojej organizacji

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami