Outsourcing HR – Zewnętrzny dział personalny dla firm

Czym jest outsourcing HR?

Outsourcing HR to oddelegowanie zadań związanych z zarządzaniem ludźmi do zewnętrznego eksperta. Ekspert ten nie jest pracownikiem firmy, a partnerem dla Zarządu w strategicznych decyzjach związanych z procesami HR w firmy. W Lu-Bi oferujemy outsourcing tzw. miękkiego HR, gdzie główne obszary naszego działania koncentrują się na potrzebach i potencjale pracowników, rozwoju oraz motywacji oraz zaangażowaniu i wizerunku.

Kiedy skorzystać z outsourcingu HR?

Gdy m.in.:

  • Twoim priorytetem jest biznes, ale wiesz że firma to ludzie
  • masz trudności z pozyskaniem dobrych pracowników
  • czujesz przytłoczenie ilością zadań związanych z zarządzaniem pracownikami
  • chcesz by ludziom w Twojej firmie pracowało się dobrze, ale nie chcesz kolejnego etatu w kadrach
  • dostrzegasz, że Twoi pracownicy nie pracują z zaangażowaniem lub nawet planują odejście
  • masz pomysły jak prowadzić nowoczesną firmę z dobrą atmosferą, ale nie masz czasu się tym zająć.

Outsourcing HR Lu-Bi w abonamencie

LU-BI Outsourcing HR dostarcza rozwiązań z obszaru Zarządzania Ludźmi. Naszą ofertę wyróżnia całościowe podejście i gwarancja ciągłości wsparcia. Dedykowana jest małym i średnim firmom, które moją swoja siedzibę w Warszawie i okolicach.

Jak przebiega współpraca w ramach Outsourcingu HR Lu-Bi?

Na początku ustalamy zakres współpracy. Na podstawie diagnozy czyli przegląd funkcji HR nazywanej również Audytem HR, rekomendujemy takie procesy strategicznego zarządzania personelem, aby Twoja firma mogła rosnąć zapewniając najwyższe standardy działania klientom i pracownikom.

Po ustaleniu zakresu wsparcia otrzymasz harmonogram działań, który pomoże Ci podjąć decyzję o wielkości abonamentu: 1, 2 czy 3 dni w tygodniu.

W ramach abonamentu otrzymujesz dedykowanego konsultanta + know-how zespołu ekspertów wyspecjalizowanych w obszarach zarządzania ludźmi.

Nie realizujemy pojedynczych projektów HR. Oferujemy stałe wsparcie w realizacji strategii zarządzania ludźmi w ustalonych obszarach. Konsultant prowadzący w każdym miesiącu przedstawi protokół z realizacji działań, dzięki któremu zawsze będziesz wiedział na jakim etapie są poszczególne działania. 

Warunki współpracy i czas trwania

Umowę zawieramy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W ramach umowy realizujemy zadania abonamentowe. Jeśli w czasie naszej współpracy pojawi się potrzeba realizacji dodatkowych działań, wykraczających poza ustalone godziny, definiujemy dodatkowe zadanie do Umowy i sposób rozliczenia. Dzięki takiemu podejściu zyskujesz elastyczną liczbę godzin a zwiększone dodatkowe koszty pojawiają się tylko w zaplanowanym przypadku kumulacji działań.   

Zakres wsparcia w ramach Outsourcingu HR Lu-Bi?

Decydując się na współpracę z LU-Bi otrzymujesz pełne wsparcie w zarządzaniu wszystkimi procesami HR w Twojej firmie, m.in.

Co otrzymasz w ramach współpracy z nami w ramach Outsourcingu HR?

Zespół ekspertów HR

Oferujemy zakup abonamentu w ramach którego otrzymujesz dedykowanego konsultanta + know-how zespołu ekspertów (m.in. trenerów, specjalistów HR, rekruterów, coachów, specjalistów Employer Branding). Zespół ten zrealizuj ustalony plan, m.in. podniesie efektywność pracy i zaangażowanie pracowników, wesprze Twój zespół, poprawi wizerunek firmy.

Strategiczne doradztwo HR dla Zarządu

Kiedy zdecydujesz się na pracę z naszymi ekspertami otrzymasz:

  • kompleksowe wsparcie w zarządzaniu ludźmi dla rozwoju Twojego biznesu
  • systematyczne doradztwo w decyzjach personalnych,
  • cykliczne spotkania podsumowujące realizację planu ustalonych działań HR.

Wsparcie dla Zarządu w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a nasza praca polega na tym, aby dostarczać Zarządowi informacji niezbędnych do podejmowania  strategicznych decyzji personalnych. Nasi eksperci dostarczą niezbędnej i aktualnej wiedzy o trendach w zarządzaniu ludźmi. Doświadczenie naszych pomoże uporządkować procesy personalne i zwiększyć efektywność pracy. Wdrażając najskuteczniejsze rozwiązania zarządzania ludźmi dla Twojej firmy zadbamy o ich dopasowanie do struktury. W ten sposób otrzymasz przestrzeń do rozwoju swojego biznesu i czas na sprawy najważniejsze.

Koszt Outsourcingu HR Lu-Bi

Dzięki usłudze Outsourcing HR w cenie zbliżonej do 1 etatu brutto zyskujesz cały zespół ekspertów wraz z narzędziami.

Zobaczy przykładową kalkulację kosztów abonamentu Outsourcingu HR Lu-Bi

Przykładowy Pakiet

Klient

Firma usługowa X, zatrudniająca 50 pracowników w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej diagnozy ustalony został zakres współpracy: wsparcie w organizacji działu marketingu, aktualizacji polityki wynagrodzeń, przygotowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na  bieżące wakaty, działania EB. 

Oferta:

1 miesiąc – 1 konsultant delegowany
32 godziny pracy dla firmy (średnio 1 dzień/tydzień)
Konsultacje zespołu ekspertów (m.in. trener, specjaliści HR, rekruter, coach, specjalista Employer Branding)
Koszt: 5 500,00 zł netto

Skontaktuj się z nami i poznaj dopasowaną ofertę do potrzeb Twojej organizacji

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami