Usługi

Polityka wynagrodzeń w firmie

Spójna polityka wynagradzania w firmie (zarządzanie wynagrodzeniami) to jeden z bardzo wrażliwych obszarów zarządzania. Ustawodawstwo zmierza w kierunku coraz większej jawności wynagrodzeń co stwarza dodatkowe wyzwania dla firmy. Na ogłoszenia rekrutacyjne bez podanych widełek płacowych aplikuje o połowę mniej kandydatów. Część firm nie decyduje się na publikację stawek z obawy przed reakcją zatrudnionych już pracowników.

Koszt wynagrodzeń w firmie to jednocześnie jeden z największych składników budżetu i nie można go zwiększyć z dnia na dzień.
W skład polityki wynagrodzeń wchodzą wszystkie wydatki, które firma ponosi na rzecz pracowników. To nie tylko ich wypłacane pensje , ale również premie, nagrody, benefity, koszty urlopów.

Strategiczne podejście do polityki wynagrodzeń zapewnia, że w Twojej firmie pieniądze przeznaczane na te cele motywują pracowników.

Jak zbudować politykę wynagrodzeń w firmie?

Projektując Skuteczną Politykę wynagrodzeń w firmie musisz pamiętać o kliku zasadach:

  • Wynagrodzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, m.in.: minimalne wynagrodzenia, zakaz dyskryminacji.
  • Wysokość wynagrodzenia musi być adekwatna do poziomu kompetencji i odpowiedzialności na danym stanowisku.
  • Wysokość wynagrodzeń powinna być porównywalna z rynkowymi wynagrodzeniami na podobnych stanowiskach w danej branży.
  • Wzrost wynagrodzeń powinien być uzależniony od czynników zewnętrznych (inflacja, poziom wynagrodzeń u konkurencji) oraz wewnętrznych (rozwój kwalifikacji, zaangażowanie, awans).
  • Finansowane przez firmę benefity pracownicze muszą wynikać z analizy potrzeb jej pracowników.

Każda zmiana w wynagrodzeniach wymaga analizy zgodności z powyższymi zasadami.

Chaos w wynagrodzeniach może prowadzić do sytuacji, kiedy firma płaci za dużo niektórym pracownikom, a nie docenia kluczowych, ryzykując ich odejściem. 

Właściwa polityka wynagradzania pracowników

Jednym z naszych zdań jest wspieranie Zarządów w systematycznych przeglądach polityki wynagrodzeń w firmie. Na podstawie analiz stanu obecnego oraz porównań rynkowych rekomendujemy kierunek działań.

Rozpoczynamy od analizy wynagrodzeń i wszystkich dodatków finansowych i poza finansowych, które są stosowane w firmie. Przejrzysta siatka płac jest ważnym narzędziem nawet w małej firmie. Dzięki szczegółowej analizie i systematycznym przeglądom będziesz pewien, że Twoi pracownicy czują się sprawiedliwie wynagradzani.

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami