Usługi

Polityka wynagrodzeń w firmie

Co to jest i czemu służy polityka wynagrodzeń? Spójna polityka wynagradzania w firmie (zarządzanie wynagrodzeniami) to jeden z bardzo wrażliwych obszarów zarządzania. Ustawodawstwo zmierza w kierunku coraz większej jawności wynagrodzeń, co stwarza dodatkowe wyzwania dla firmy. Na ogłoszenia rekrutacyjne bez podanych widełek płacowych aplikuje o połowę mniej kandydatów. Część firm nie decyduje się na publikację stawek z obawy przed reakcją zatrudnionych już pracowników.

Koszt wynagrodzeń w firmie to jednocześnie jeden z największych składników budżetu i nie można go zwiększyć z dnia na dzień. W skład polityki wynagrodzeń wchodzą wszystkie wydatki, które firma ponosi na rzecz pracowników. To nie tylko ich wypłacane pensje , ale również premie, nagrody, benefity, koszty urlopów. Strategiczne podejście do polityki wynagrodzeń zapewnia, że w Twojej firmie pieniądze przeznaczane na te cele motywują pracowników.

Zarządzanie wynagrodzeniami. Jak zbudować politykę wynagrodzeń w firmie?

Projektując Skuteczną Politykę wynagrodzeń w firmie, musisz pamiętać o kilku zasadach zarządzania wynagrodzeniami:

  • Wynagrodzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, m.in.: minimalne wynagrodzenia, zakaz dyskryminacji.
  • Wysokość wynagrodzenia musi być adekwatna do poziomu kompetencji i odpowiedzialności na danym stanowisku.
  • Wysokość wynagrodzeń powinna być porównywalna z rynkowymi wynagrodzeniami na podobnych stanowiskach w danej branży.
  • Wzrost wynagrodzeń powinien być uzależniony od czynników zewnętrznych (inflacja, poziom wynagrodzeń u konkurencji) oraz wewnętrznych (rozwój kwalifikacji, zaangażowanie, awans).
  • Finansowane przez firmę benefity pracownicze muszą wynikać z analizy potrzeb jej pracowników.

Każda zmiana w wynagrodzeniach wymaga analizy zgodności z powyższymi zasadami.

Chaos w wynagrodzeniach może prowadzić do sytuacji, kiedy firma płaci za dużo niektórym pracownikom, a nie docenia kluczowych, ryzykując ich odejściem. 

Outsourcing polityki wynagrodzeń z Lu-Bi

W Lu-Bi oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie outsourcingu polityki wynagrodzeń, zapewniając transparentność, sprawiedliwość i konkurencyjność wypłat dla Twoich pracowników. Nasz doświadczony zespół specjalistów dostosowuje strategię płacową  do specyfiki Twojej firmy, zoptymalizuje procesy związane z zarządzaniem wynagrodzeniami, dostosuje się do Twoich potrzeb i osiągnie efekty biznesowe przy minimalnym zaangażowaniu zasobów własnych. Zarządzanie wynagrodzeniami tak jak inne usługi HR to nasza specjalność!

Właściwa polityka wynagradzania pracowników

Jednym z naszych zdań jest wspieranie Zarządów w systematycznych przeglądach polityki wynagrodzeń w firmie. Na podstawie analiz stanu obecnego oraz porównań rynkowych rekomendujemy kierunek działań. Rozpoczynamy od analizy wynagrodzeń i wszystkich dodatków finansowych i poza finansowych, które są stosowane w firmie. Przejrzysta siatka płac jest ważnym narzędziem nawet w małej firmie. Dzięki szczegółowej analizie i systematycznym przeglądom będziesz pewien, że Twoi pracownicy czują się sprawiedliwie wynagradzani.

Skorzystaj z naszych usług, aby optymalizować działanie Twojej firmy i rozwijać jej potencjał! Odwiedź naszą stronę internetową Lu-Bi, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, a także zapoznać się z pełnym zakresem usług HR, które oferujemy.

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami