Usługi rekrutacyjne

Rekrutacja i selekcja pracowników

Pozyskanie odpowiedniego kandydata to jedno z trudniejszych zadań dla małej lub średniej firmy. W małych zespołach oprócz kompetencji zawodowych olbrzymią rolę odgrywa dopasowanie kandydata do wartości i sposobu komunikacji w firmie. Skuteczna rekrutacja to taka, dzięki której w zaplanowanym czasie pozyskujemy najlepiej dopasowanego kandydata, który przyjmie ofertę i utrzyma się w firmie jak najdłużej. Jednak żeby tak było, proces rekrutacji pracowników musi być dobrze zaplanowany. Dzięki współpracy z Lu-Bi Twoja firma wypracuje najbardziej skuteczny proces rekrutacji, a menadżerowie otrzymają wsparcie w jego prowadzeniu.

Rekrutacja pracowników – co to jest?

Rekrutacja pracowników to proces pozyskiwania nowych pracowników do organizacji w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych i osiągnięcia celów biznesowych. Polega na identyfikowaniu, przyciąganiu i zatrudnianiu odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy.

Różne metody rekrutacji i selekcji pracowników

Istnieje wiele różnorodnych metod i technik rekrutacji. Do najpopularniejszych należą ogłoszenia o pracę, rekrutacja przez agencje pośrednictwa pracy, wykorzystanie mediów społecznościowych, rekomendacje pracowników oraz targi pracy. Po zidentyfikowaniu potencjalnych kandydatów następuje selekcja, czyli ocena ich umiejętności, kompetencji i dopasowania do wymagań stanowiska. W Lu-Bi wykorzystujemy nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników, które oferują większą skuteczność i satysfakcję dla obu stron: zatrudniających i zatrudnianych.

Jak dopasować metody rekrutacji pracowników?

Dobór odpowiednich metod rekrutacji pracowników jest podstawą skutecznego procesu pozyskiwania nowych pracowników do organizacji. Istnieje wiele różnych rodzajów rekrutacji pracowników, takich jak rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna oraz hybrydowa, które można dopasować do konkretnych potrzeb i charakteru organizacji.

Podstawowe zasady rekrutacji pracowników obejmują precyzyjne określenie wymagań stanowiska pracy, otwartość i uczciwość w procesie rekrutacyjnym oraz transparentność w komunikacji z kandydatami. W zależności od potrzeb i charakteru organizacji można stosować różnorodne metody rekrutacji, takie jak: ogłoszenia o pracę, rekrutacja przez agencje pośrednictwa pracy, wykorzystanie mediów społecznościowych czy rekomendacje pracowników.

Wybór odpowiednich pracowników wymaga zastosowania skutecznych metod selekcji pracowników, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, testy umiejętności, ocena kompetencji miękkich oraz symulacje zawodowe. Dopasowanie metod rekrutacji i selekcji pracowników do indywidualnych potrzeb organizacji jest kluczowe dla skutecznego budowania silnego zespołu pracowniczego.

Etapy rekrutacji i selekcji pracowników

Proces rekrutacji i selekcji pracowników składa się z kilku etapów, które obejmują zazwyczaj:

 1. Określenie potrzeb kadrowych i opracowanie profilu stanowiska pracy.
 2. Pozyskiwanie kandydatów poprzez różne kanały rekrutacyjne.
 3. Przeprowadzenie wstępnej selekcji, np. na podstawie CV i listu motywacyjnego.
 4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu oceny umiejętności i kompetencji kandydatów.
 5. Testy i ocena kandydatów, np. testy psychologiczne, praktyczne zadania itp.
 6. Wybór i zatrudnienie najlepszego kandydata.

Techniki selekcji pracowników

Techniki selekcji pracowników to różnorodne metody oceny kandydatów, które pomagają pracodawcom wybrać najlepiej dopasowanych do danego stanowiska. Wśród popularnych technik znajdują się: testy umiejętności i wiedzy, rozmowy behawioralne, ocena kompetencji miękkich, symulacje zawodowe oraz testy psychologiczne. Każda z tych technik ma na celu zapewnienie, że wybrany kandydat będzie efektywnie spełniać wymagania stanowiska pracy oraz pasować do kultury organizacyjnej firmy.

Narzędzia w procesie rekrutacji

Do prowadzenia skutecznych rekrutacji pracowników niezbędne jest dokładne zaplanowanie tego procesu uwzględniające odpowiedzialności kluczowych osób w firmie.

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników w Lu-Bi, w  zależności od stanowiska zawiera:

 • opis stanowiska pracy wraz z profilem kompetencyjnym idealnego kandydata
 • ogłoszenie dopasowane treścią i wyglądem do wybranego kanału pozyskiwania kandydatów, w tym pomoc przy tworzeniu profili pracodawcy w różnych kanałach
 • komunikaty z informacjami zwrotnymi do kandydatów na każdym etapie
 • schemat rozmowy kwalifikacyjnej z wywiadem behawioralnym
 • mentoring dla managera zatrudniającego
 • selekcję otrzymanych aplikacji i rozmowy z wybranymi kandydatami
 • badanie kompetencji kandydatów z użyciem wybranych narzędzi (m.in. testy MTQ, ILM, spotkania Assessment Centre),
 • zadania sprawdzające wiedzę kandydata.

Dzięki przygotowanym standardom skuteczna rekrutacja pracowników przebiega sprawnie i daje odpowiedź, który z kandydatów będzie najlepiej dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

Proces rekrutacji i selekcji pracowników z Outsourcingiem HR Lu-Bi

W Lu-BI specjalizujemy się w kompleksowej rekrutacji pracowników. Oferujemy profesjonalne usługi rekrutacyjne w Warszawie (i nie tylko). Nasze doświadczenie w procesie rekrutacji i selekcji pracowników pozwala nam zapewnić skuteczną rekrutację pracowników dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego zleceniodawcy. Dzięki precyzyjnej selekcji kandydatów oraz zastosowaniu sprawdzonych metod oceny umiejętności i kompetencji zapewniamy skuteczną rekrutację pracowników, którzy najlepiej odpowiadają potrzebom marki. Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji, co sprawia, że możemy być partnerem w budowaniu silnego zespołu pracowniczego.

Od czego rozpoczyna się procedura rekrutacji pracowników?

W Lu-Bi rekrutację zaczynamy od szczegółowego opisu stanowiska pracy. Zawiera on opis oczekiwanych kompetencji zawodowych, jak również profil kompetencyjny. W kolejnym kroku przygotowujemy wzory pełnej komunikacji z potencjalnymi kandydatami. Kompleksowo przygotowany proces rekrutacji pełni rolę narzędzia wspierającego markę pracodawcy.

Jasne zasady rekrutacji pracowników w Lu-Bi

W Lu-Bi specjalizujemy się w przygotowaniu procesów rekrutacyjnych dla małych i średnich firm.
Dopasowany do Twojej firmy proces rekrutacji pozwoli Ci pozyskać najlepszych kandydatów. Nasi klienci znajdują i zatrudniają najlepszych kandydatów zarówno na stanowiska operacyjne jak i kierownicze. Nasze wsparcie nie kończy się z chwilą zatrudnienia kandydata. W kolejnym etapie wybrany kandydat szybko się wdraża i osiąga wysoką efektywność w pracy – to zasługa naszego wsparcia w postaci procesu onboardingu. 

Nie dostarczamy kandydatów – to leży w kompetencjach agencji rekrutacyjnych. Naszym zadaniem jest przygotowanie metody, narzędzi, identyfikacja źródeł kandydatów. Testujemy ją i uczymy jej w organizacji. Wspieramy ten proces, ale najskuteczniej jest, gdy stosując metodę LU-BI menedżerowie i specjaliści z organizacji potrafią prawidłowo ocenić kandydata i zachęcić najlepszych do przyjęcia oferty pracy. Dzięki wzięciu odpowiedzialności za ten proces wewnętrznie nowozatrudnieni pracownicy są właściwie wdrażani. Luki kompetencyjne są uzupełniane już na etapie wdrożenia. Mamy realistyczny pogląd na wiedzę i umiejętności kandydata oraz możemy uwzględnić jego potrzeby społeczne, osobiste oraz te związane ze stylem zarządzania i oczekiwaną kulturą pracy.

Umów się na spotkanie online

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami