Usługi

Rozwój pracowników

Jak potwierdzają badania, możliwość rozwoju pracownika jest drugim czynnikiem (po wysokości wynagrodzenia), który wpływa na satysfakcję z pracy. Możliwości rozwoju zawodowego są również czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji. 

Jak zadbać o rozwój pracowników?

Zapewnienie możliwości rozwoju pracownikom może stanowić spore wyzwanie dla małej firmy o płaskiej strukturze. Pojawia się również obawa, że inwestycja w pracownika może sprawić, że będzie on bardziej poszukiwany na rynku, a przez to może szybciej odejść z pracy. Dlatego tylko strategiczne planowanie rozwoju pracowników zapewnia jednocześnie rozwój firmy. Poszerzanie kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji celów firmowych sprzyja jej wzrostowi i tym samym stwarza warunki do dalszego rozwoju.

Narzędzia rozwoju pracowników

Rozwój często jest kojarzony z umożliwieniem pracownikowi awansu pionowego (na wyższe stanowisko w schemacie organizacyjnym). Takie myślenie o rozwoju ogranicza. Umożliwienie rozwoju pracownikom to dawanie przestrzeni do wyznaczania i realizacji ambitnych celów. Narzędziami do planowania tak rozumianego rozwoju pracownikom są m.in.:

  • regularna informacja zwrotna oparta na faktach
  • elastyczna ścieżka kariery dopasowana do potencjału pracownika
  • dzielenie się wiedzą, mentoring prowadzony przez doświadczonych pracowników
  • wsparcie samokształcenia przez firmowe bazy wiedzy, umożliwienie udziału w wydarzeniach firmowych i branżowych
  • plan szkoleń tradycyjnych, e-learningowych i on-line
  • coaching indywidualny i zespołowy.

Wybór odpowiednich metod zależy od specyfiki firmy i poszczególnych stanowisk. Dla naszych klientów stworzyliśmy bazę 100 technik rozwojowych, które są dobrym początkiem dla budowania organizacji uczących się.

Rozwój pracowników to klucz do sukcesu organizacji

Rozwój pracowników to kluczowy element stojący za sukcesem każdej organizacji. W Lu-Bi wiemy, że jest ważny nie tylko dla pracowników, ale też dla efektywności całej firmy. Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w zarządzaniu i planowaniu rozwoju pracowników, oferując skrojone na miarę usługi dla firm z Warszawy i województwa mazowieckiego. Planowanie zaczynamy od zrozumienia specyfiki organizacji w Audycie HR, strategii Zarządu i właścicieli, potrzeb organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych.

Planowanie rozwoju pracowników

Planowanie rozwoju pracowników to strategiczne narzędzie, które pomaga identyfikować obszary do rozwoju pracownika i określać cele rozwoju pracownika. Nasze podejście opiera się na spersonalizowanych planach rozwoju pracowników, które pomagają w skupieniu się na konkretnych obszarach rozwojowych pracownika.

Skuteczne metody rozwoju pracowników

W naszej pracy stosujemy skuteczne metody rozwoju pracowników, które umożliwiają efektywnie rozwijanie kompetencji pracowników. Wykorzystujemy szeroki zakres narzędzi i technik, które pomagają w doskonaleniu i rozwoju pracowników, umożliwiamy rozwijanie pracowników poprzez szkolenia, warsztaty, coaching i mentoring.

Doskonalenie i rozwój pracowników w organizacji

Rozumiemy, jak istotny jest rozwój pracowników w organizacji. Dlatego oferujemy usługi, które pomagają w planowaniu i zarządzaniu umiejętnościami pracowników, co przekłada się na efektywność całej organizacji. Wierzymy, że inwestowanie w wiedzę osób zatrudnionych i budowanie ich kompetencji to fundament wzrostu każdej firmy.

Zarządzanie rozwojem pracowników

Nasze usługi HR, obejmują zarządzanie rozwojem pracowników, gdzie podchodzimy do tematu holistycznie, analizując indywidualne potrzeby pracownika oraz ogólne cele firmy. Wykorzystujemy audyt HR, by lepiej zrozumieć strukturę firmy i dostosować nasze usługi do specyficznych potrzeb pracowników.

Nowoczesne formy rozwoju pracownika

Wierzymy w ciągły rozwój, dlatego niestrudzenie poszukujemy nowoczesnych form rozwoju pracownika. Nasze autorskie programy szkoleniowe skupiają się na praktycznych umiejętnościach, które pracownicy mogą od razu zastosować w miejscu pracy. Nasze metody rozwoju pracowników w organizacji są innowacyjne, skuteczne i dostosowane do zmieniających się trendów świata HR. Wszystko to robimy, aby wspierać rozwój pracowników w firmie na wszystkich poziomach, i to niezależnie od branży. Ważne jest dla nas, by nasi klienci mieli zasoby oraz narzędzia do budowania silnego zespołu, który będzie długoterminowym atutem ich organizacji.

Rozwój pracownika to rozwój firmy

Projektując procesy rozwojowe dla Twojej firmy  w Lu-Bi analizujemy możliwości firmy i oczekiwania obecnych i potencjalnych pracowników. Projektując procesy rozwojowe, kładziemy nacisk na badanie potrzeb. Korzystamy między innymi z wyników Badania Satysfakcji Pracowników. Dzięki współpracy ze spółką BizYou, oprócz wdrożenia efektywnego procesu rozwojowego możemy go w pełni zrealizować dla Twojej firmy. Sprawdź pełną ofertę:

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami