Usługi

Rozwój pracowników

Jak potwierdzają badania, możliwość rozwoju pracownika jest drugim czynnikiem (po wysokości wynagrodzenia), który wpływa na satysfakcję z pracy. Możliwości rozwoju zawodowego są również czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o udziale w procesie rekrutacji. 

Jak zadbać o rozwój pracowników?

Zapewnienie możliwości rozwoju pracownikom może stanowić spore wyzwanie dla małej firmy o płaskiej strukturze. Pojawia się również obawa, że inwestycja w pracownika może sprawić, że będzie on bardziej poszukiwany na rynku, a przez to może szybciej odejść z pracy. Dlatego tylko strategiczne planowanie rozwoju pracowników zapewnia jednocześnie rozwój firmy. Poszerzanie kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji celów firmowych sprzyja jej wzrostowi i tym samym stwarza warunki do dalszego rozwoju.

Narzędzia rozwoju pracowników

Rozwój często jest kojarzony z umożliwieniem pracownikowi awansu pionowego (na wyższe stanowisko w schemacie organizacyjnym). Takie myślenie o rozwoju ogranicza. Umożliwienie rozwoju pracownikom to dawanie przestrzeni do wyznaczania i realizacji ambitnych celów. Narzędziami do planowania tak rozumianego rozwoju pracownikom są m.in.:

  • regularna informacja zwrotna oparta na faktach
  • elastyczna ścieżka kariery dopasowana do potencjału pracownika
  • dzielenie się wiedzą, mentoring prowadzony przez doświadczonych pracowników
  • wsparcie samokształcenia przez firmowe bazy wiedzy, umożliwienie udziału w wydarzeniach firmowych i branżowych
  • plan szkoleń tradycyjnych, e-learningowych i on-line
  • coaching indywidualny i zespołowy.

Wybór odpowiednich metod zależy od specyfiki firmy i poszczególnych stanowisk.

Rozwój pracownika to rozwój firmy

Projektując procesy rozwojowe dla Twojej firmy  w Lu-Bi analizujemy możliwości firmy i oczekiwania obecnych i potencjalnych pracowników. Projektując procesy rozwojowe kładziemy nacisk na badanie potrzeb. Korzystamy między innymi z wyników Badania Satysfakcji Pracowników. Dzięki współpracy ze spółką BizYou, oprócz wdrożenia efektywnego procesu rozwojowego możemy go w pełni zrealizować dla Twojej firmy. 

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami