Outsourcing HR Lu-Bi

Przebieg współpracy

Od czego zaczynamy outsourcing HR?

Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu procesów HR, który jest bazą do określenia planu działania, obszarów i kierunków naszego wsparcia dla Twojej organizacji.
Otrzymasz od nas dedykowanego konsultanta – HR Business Partnera.

Strategiczny outsourcing HR

W zależności od Twoich potrzeb i ustalonego zakresu wsparcia skupimy się na:  

Pozyskiwaniu nowych pracowników

 • Opracujemy strategię zatrudniania nowych osób do Twojego zespołu poprzez dopasowane i skuteczne procesy rekrutacyjne.
 • W czasie rekrutacji zatroszczymy się o budowanie Twojego dobrego wizerunku jako pracodawcy.
 • Ułożymy i będziemy nadzorować proces wdrożenia nowego pracownika tak, by został w Twojej organizacji jak najdłużej.

Rozwoju  pracowników

 • Nasi eksperci na bieżąco będą wspierać Twój zespół w utrzymywaniu dobrych relacji wewnątrzfirmowych.
 • Bazując na talentach Twoich pracowników opracujemy plany sukcesji.
 • Będziemy zapobiegać problemom wypalenia, znużenia i rutyny.
 • Dokonamy przeglądu i analiz w zakresie polityki wynagrodzeń.
 • Zadbamy o dobór ambitnych i realistycznych celów zespołowych
 • Zaproponujemy rozwiązania gwarantujące satysfakcję zarówno pracowników jak i Ciebie jako pracodawcy. 

Efektywność pracy

 • Zidentyfikujemy co działa, a co należy usprawnić w zakresie organizacji pracy w Twojej firmie.
 • Pomożemy wymodelować stanowiska pracy oraz rozbudować lub zreorganizować zespół względem wymaganych kompetencji.
 • Będziemy wspierać Twoich pracowników indywidualnie oraz zespołowo we wdrażaniu dobrych nawyków i praktyk prowadzących do jak najbardziej efektywnej pracy.

Wzrost zaangażowania pracowników

 • Nasz ekspercki zespół dokona diagnozy i opracuje plan poprawy w zakresie zaangażowania Twoich pracowników.
 • Zaproponujemy programy rozwoju menadżerskiegowspółpracy zespołowej oraz szkolenia i warsztaty w tematyce odpowiadającej bieżącym wyzwaniom i potrzebom.
 • Opracujemy proces oceny pracowniczej i model kompetencji.
 • Zadbamy o to, by Twoim pracownikom przyświecała wspólna misja i wizja.

Gotowość na zmiany w organizacji

 • Nauczymy Ciebie i Twój zespół jak strategicznie podchodzić do zmian i wyzwań.
 • Zadbamy o Wasz zespół w procesie wszelkich zmian, tak by minimalizować ryzyka i wykorzystać szanse.
 • Zaprezentujemy sprawdzone techniki i metody podejścia do nowych sytuacji.
 • Będziemy dążyć do zaimplementowania projektowego zarządzania zmianą.

Usprawnienie współpracy w zespole

 • Będziemy identyfikować problemy Twojego zespołu, tak by wspólnie wypracowywać skuteczne rozwiązania.
 • Zapewnimy wdrożenie i rozwój kultury organizacyjnej.
 • Skupimy się na integracji Twojego zespołu tak, by zbudowane dobre relacje pracownicze pociągnęły za sobą udaną współpracę biznesową i aby Twoi pracownicy pamiętali, że grają do wspólnej bramki.
 • Wprowadzimy prewencyjnie politykę antymobbingową.
 • Pomożemy Tobie jako pracodawcy zbudować pozycję kompetentnego i zorientowanego na wspólny sukces lidera.

Współpracując także ze spółką BizYou – liderem zdalnych usług rozwojowych:

 • Przeprowadzimy proces Assessment Center i/lub Development Center
 • Przebadamy Twój zespół badaniami MTQ (odporność psychiczna)  oraz ILM (style przywództwa) oraz udzielimy informacji zwrotnych po badaniach.
 • Zorganizujemy badanie oceną 360 stopni.
Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami