Audyt funkcji HR

Usługi

Audyt HR Lu-Bi stanowi dla nas wstęp do rozpoczęcia współpracy z nowym Klientem w obszarze personalnym. Pozwala poznać firmę i wskazać obszary gdzie procesy HR funkcjonują dobrze, a gdzie warto wprowadzić bardziej efektywne metody zarządzania ludźmi. 

W czasie audytu nasi konsultanci spotkają się na wywiadach z wyznaczonymi pracownikami. Na ich podstawie dokonują oceny działania procesów personalnych (od rekrutacji przez rozwój aż do odejścia pracownika) w stosunku do rynkowych standardów.

Zakończeniem tego etapu współpracy jest raport i wskazanie rekomendowanych działań wraz z harmonogramem wdrożenia w ramach naszej usługi Outsourcing HR w abonamencie.

Czym jest audyt HR?

Audyt funkcji HR nazywany jest również audytem personalnym bądź przeglądem funkcji HR.
Wszystkie te pojęcie dotyczą obszaru Zarządzania Ludźmi w organizacji.

Przegląd funkcji personalnej – obszary

 1. Poziom trudności zarządzania personelem
 2. Poziom procesów HR
 3. Poziom środowiska pracy
 4. Poziom kompetencji pracowników
 5. Poziom postaw pracowników
 6. Poziom kompetencji menedżerów
 7. Poziom postaw menedżerów
 8. Poziom adekwatności wynagrodzeń
 9. Poziom jakości pracy
 10. Poziom efektywności pracy

Audyt personalny Lu-Bi – opis procesu

1. Wytypuj grupę

Kiedy zdecydujesz się na współpracę z nami poprosimy o wytypowanie reprezentatywnej grupy pracowników do udziału w ustrukturyzowanych wywiadach.

2. Spotkania

Nasi konsultanci w umówionym terminie przeprowadzają spotkania (około 1 godzinne) z wytypowanymi pracownikami. Przy wyborze pracowników do wywiadów dbamy, aby zaprosić osoby ze wszystkich komórek organizacyjnych i różnych szczebli zarządzania.

3. Ocena

Ocena każdego kryterium jest oceną ekspercką, powstałą na podstawie wywiadów ustrukturalizowanych, wywiadów z Zarządem oraz materiałów udostępnionych przez firmę.

4. Wnioski

Wnioski i fakty są oparte o powtarzające się wypowiedzi Uczestników wywiadów, które pozwalają głębiej opisać badane aspekty zarządzania ludźmi oraz zmierzyć ich natężenie w porównaniu z innymi badanymi w ten sposób organizacjami. Badanie jakościowe nie pozwala wnioskować o zachowaniach poszczególnych pracowników.

Kiedy skorzystać z audytu HR?

Do zbudowania skutecznej strategii personalnej niezbędna jest wiedza jaki jest rynkowy standard zarządzania ludźmi.
Każdy pracodawca wie, że pozyskanie nowego pracownika jest trudne i kosztowne dlatego warto zadbać o maksymalną efektywność tego procesu stając się pracodawcą z wyboru.

Środowisko pracy, dzięki któremu ludzie pracują efektywnie i chcą się angażować to cel każdego przedsiębiorcy. Liczy się całość procesów personalnych, w tym: wdrożenie, benefity, możliwości rozwoju, sposób pożegnania z odchodzącymi pracownikami.

Przegląd funkcji HR wspiera uporządkowanie procesów zarządzania ludźmi i pokazuje, które koszty są niezbędne, aby utrzymać rynkowy poziom, a które nie odpowiadają potrzebom pracowników i można z nich zrezygnować.

Korzyści z audytu HR

Po zakończonym audycie otrzymasz od nas raport. Stanie się on  podstawą strategii personalnej dla Twojej firmy. Dzięki porównaniu procesów HR w Twojej firmie do rynkowych standardów zyskujesz wiedzę jakie działania podjąć, aby ludzie stali się mocną stroną Twojej firmy. 

Raport zawiera konkretne wskazówki dotyczące rozwoju procesów HR w Twojej firmie. Na podstawie rekomendacji możesz podjąć decyzję jakimi obszarami trzeba się zająć w pierwszej kolejności, jak pozyskiwać i utrzymać najlepszych pracowników. W kolejnym kroku przygotowujemy harmonogram działania, który będzie zależał od rodzaju abonamentu, który zostanie wybrany.

Koszt audytu HR

Koszt audytu jest uzależniony od wielkości firmy oraz jej struktury organizacyjnej. Wpływ na koszt ma również wybór obszarów, które mają podlegać obserwacji.

Przykładowy raport po audycie HR Lu-Bi

Podaj swój e-mail, na który prześlemy raport.

  Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
  Skontaktuj się z nami