Audyt funkcji HR

Usługi

Audyt personalny realizowany za naszym pośrednictwem pozwala na dopasowanie strategii personalnej do działalności firmy oraz kierunków jej rozwoju i odkrycie obszarów do doskonalenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zobacz czym wyróżnia się audyt HR w Lu-Bi i poznaj szczegóły oferty. Celem audytu jest zaplanowanie działań, które przełożą się na sukces organizacji w krótkim i długim terminie.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt personalny HR?

Profesjonalny audyt funkcji personalnych to podstawa optymalizacji procesów w Twoim przedsiębiorstwie. Nasi doświadczeni konsultanci przeprowadzą ustrukturyzowane wywiady z reprezentatywną grupą pracowników, oceniając każdy aspekt procesów personalnych od rekrutacji po rozwój i opuszczenie firmy. Dzięki temu uzyskasz pełen obraz, na ile Twoje praktyki są zgodne z rynkowymi standardami i czy sprzyjają Twoim celom rozwoju organizacji.

Audyt HR w Lu-Bi. Na czym polega?

Audyt HR, zwany również przeglądem funkcji HR, to kompleksowa analiza wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Twojej organizacji. Stanowi wstęp do rozpoczęcia współpracy, umożliwiając nam zgłębienie specyfiki Twojej firmy i wskazanie obszarów, które działają efektywnie, a także tych, które można jeszcze bardziej zoptymalizować.

Wgląd w procesy HR

Nasi doświadczeni konsultanci przeprowadzą wywiady z wybranymi pracownikami, co umożliwia uzyskanie rzetelnej oceny funkcjonowania procesów personalnych w firmie. To ważny etap, który pozwala nam zrozumieć, jak rekrutacja, rozwój, aż po odejście pracownika, wpisują się w rynkowe standardy.

Ocena ekspercka

Etap oceny opiera się na wywiadach, rozmowach z zarządem oraz analizie dostarczonych materiałów. To moment, w którym oceniamy kluczowe obszary, od trudności zarządzania personelem po jakość pracy, tworząc wnikliwy obraz funkcji HR w Twojej firmie.

Wnioski i rekomendacje

Po przeprowadzeniu audytu HR otrzymasz od nas raport, będący solidną podstawą do opracowania strategii personalnej dla Twojego przedsiębiorstwa. W raporcie znajdziesz konkretne wskazówki dotyczące rozwoju procesów HR, co pozwoli Ci podjąć decyzje mające na celu wzmocnienie zasobów ludzkich w Twojej firmie oraz plan działania na kolejny rok, który pomożemy Ci wdrożyć.

Audyt personalny Lu-Bi – opis procesu

1. Wytypuj grupę

Kiedy zdecydujesz się na współpracę z nami poprosimy o wytypowanie reprezentatywnej grupy pracowników do udziału w ustrukturyzowanych wywiadach.

2. Spotkania

Nasi konsultanci w umówionym terminie przeprowadzają spotkania (około 1 godzinne) z wytypowanymi pracownikami. Przy wyborze pracowników do wywiadów dbamy, aby zaprosić osoby ze wszystkich komórek organizacyjnych i różnych szczebli zarządzania.

3. Ocena

Ocena każdego kryterium jest oceną ekspercką, powstałą na podstawie wywiadów ustrukturalizowanych, wywiadów z Zarządem oraz materiałów udostępnionych przez firmę.

4. Wnioski

Wnioski i fakty są oparte o powtarzające się wypowiedzi Uczestników wywiadów, które pozwalają głębiej opisać badane aspekty zarządzania ludźmi oraz zmierzyć ich natężenie w porównaniu z innymi badanymi w ten sposób organizacjami. Badanie jakościowe nie pozwala wnioskować o zachowaniach poszczególnych pracowników.

Audyt HR. Zalety

Dzięki audytowi HR uzyskasz pełen wgląd w funkcjonowanie procesów personalnych w Twojej firmie. To nie tylko wiedza na temat rynkowych standardów, ale także konkretny plan działania, który pozwoli Ci zredukować koszty i zwiększyć efektywność. Co obejmuje przegląd funkcji personalnej?

 1. Poziom trudności zarządzania personelem
 2. Poziom procesów HR
 3. Poziom środowiska pracy
 4. Poziom adekwatności wynagrodzeń
 5. Poziom jakości pracy
 6. Poziom efektywności pracy

Audyt HR – cena

Koszt audytu uzależniony jest od wielkości firmy, struktury organizacyjnej oraz zakresu obserwacji. Wpływ na koszt ma również wybór obszarów, które podlegają analizie. Skorzystaj z naszego audytu HR, by dowiedzieć się, jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi i osiągnąć sukces na rynku pracy. Nasi klienci twierdzą, że cena jest przystępna i adekwatna do wartości informacji, którą dostarcza, gdyż np. szybko ogranicza rotację lub utratę kluczowych kompetencji.

Audyt HR – Warszawa, cała Polska. Co oferujemy?

 • Konkretny raport z rekomendacjami – po zakończeniu audytu otrzymasz szczegółowy raport, stanowiący podstawę do opracowania strategii personalnej. Rekomendacje obejmują obszary do poprawy, a także plan działań, aby Twoi pracownicy stali się siłą napędową Twojego sukcesu.
 • Skoncentrowane działania – dostaniesz narzędzie do precyzyjnego określenia obszarów wymagających największej uwagi. Na podstawie rekomendacji audytu możesz efektywnie zarządzać procesami HR.
 • Indywidualne podejście – nasz audyt personalny obejmuje zarówno wywiady z pracownikami na różnych szczeblach, jak i analizę środowiska pracy, kompetencji pracowników, postaw menedżerów i wiele innych kryteriów, dostosowanych do specyfiki Twojej firmy.

Kiedy warto skorzystać z naszej oferty?

Audyt HR jest kluczowy dla budowania skutecznej strategii personalnej, gwarantując, że Twoja firma jest pracodawcą z wyboru. Audyt kadrowy pozwala ocenić jakość pracy i zidentyfikować obszary, w których możesz zaoferować pracownikom jeszcze więcej niewielkim kosztem lub ograniczyć koszty pracy w zależności od potrzeb organizacji. Audyt kompetencji pracowników umożliwia także realną ocenę mocnych i słabych stron Twojej organizacji. Usługa audytu HR jest dedykowana każdej firmie, niezależnie od branży czy wielkości. Skupiamy się na potrzebach Twojej organizacji, pomagając zoptymalizować zarządzanie personelem, redukować koszty i budować silny zespół pracowników. Odkryj potencjał swojej firmy dzięki audytowi HR.

Audyt HR – mazowieckie i nie tylko

Audyt procesów personalnych za naszym pośrednictwem to oferta, którą kierujemy do firm nie tylko z Mazowsza, ale całej Polski. Wdrażając rekomendacje z przedmiotowego audytu, zyskasz nie tylko wiedzę, ale także gotowy plan działania. Audyt pracowniczy to duża szansa na rozwój i stworzenie środowiska pracy, które przyciąga oraz utrzymuje najbardziej wartościowych pracowników, które wpływa na rezultaty biznesowe organizacji.. Oceń potencjał swojej firmy z audytem HR Lu-Bi! Sprawdź również:

Przykładowy raport po audycie HR Lu-Bi

Podaj swój e-mail, na który prześlemy raport.

  Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
  Skontaktuj się z nami