Usługi

System ocen pracowniczych

Rzetelny system ocen pracowniczych (ocena kompetencji pracowników) jest niezbędnym narzędziem w firmie. Dzięki cyklicznej ocenie pracowników będziesz mógł efektywnie planować i realizować wszystkie procesy zarządzania ludźmi. Ocena kompetencji jest podstawą decyzji o awansach, podwyżkach, premiach. Analiza ocen pracowniczych pozwala podnieść efektywność procesów rekrutacji, wdrożenia oraz działań rozwojowych skierowanych do pracowników. Niezależnie od wielkości firmy, proces oceny pracowniczej musi posiadać pewne ramy.

Skuteczna ocena pracownicza

Aby ocena była rzetelna i przydatna niezbędne jest, aby:

  • odnosiła się do ustalonych wcześniej i znanych wszystkim zainteresowanym (oceniającym i ocenianym) norm
  • wszyscy zainteresowani znali jej cel i wpływ wyników na inne procesy
  • zawierała ocenę zachowań ogólnofirmowych oraz szczególnych dla konkretnego stanowiska
  • była porównywalna
  • była prowadzona w przyjaznej atmosferze
  • była prowadzona cyklicznie, a do jej wyników można było wracać.

Spełnienie tych wymagań jest niezbędne, żeby proces oceny był traktowany przez pracowników jako narzędzie wspierające ich rozwój, a jednocześnie zapewniał zrównoważony rozwój całej firmie.

Proces oceny pracowniczej ze wsparciem outsourcingu Lu-Bi

W Lu-Bi pracę nad system ocen okresowych zaczynamy od opisów stanowisk pracy. W nich znajdą się wszystkie oczekiwania dotyczące kompetencji pracowników. Następnie przeanalizujemy, jakich informacji potrzebnych do rozwoju Twoje firmy system ocen ma dostarczyć.

Nasi eksperci, korzystając z najlepszych doświadczeń rekomendują cykliczność procesu oraz poziom jego szczegółowości. Opracują informacje o procesie do wszystkich jego uczestników oraz przygotują kadrę menadżerską do prowadzenia rozmów oceniających. Dzięki dobrze zaprojektowanemu procesowi oceny pracowniczej zyskasz cenne informacje i jeszcze mocniej zaangażujesz pracowników na wszystkich poziomach zatrudnienia. 

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami