Usługi

Offboarding – Odejście pracowników z firmy

Obserwacja rynku pracy pokazuje, że pracownicy coraz częściej zmieniają pracę. Staż 10-ciu lat lub więcej w jednej firmie mają nieliczni. Według badań rynku około 30% osób pracujących deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. Dlatego każdy przedsiębiorca zatrudniający ludzi musi liczyć się z odejściami z pracy. Wskaźnik rotacji w firmie jest jednym z częściej używanych do określenia możliwości rozwoju firmy. Im większa rotacja tym trudniej dbać o jakość w firmie. Bez względu na stronę inicjującą odejście, przyjrzenie się temu procesowi, zarówno w ujęciu statystycznym jak i indywidulanym, daje wiele wskazówek do ulepszania zarządzania ludźmi w firmie.

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Powodów jest bardzo wiele m.in..:

  • Zbyt niskie lub niesatysfakcjonujące wynagrodzenie,
  • Ograniczone możliwości rozwoju,
  • Zła atmosfera w firmie
  • Złe relacje z przełożonym
  • Chęć zadbania o siebie – lepszy work-life balace,
  • Zmiany życiowe.

Po dokładnej analizie okazuje się, że większość z powyższych powodów, z punktu widzenia pracownika, jest szeregiem działań, których nie podejmuje pracodawca żeby go zatrzymać. Np. satysfakcja z wynagrodzenia to nie tylko jego obiektywna wysokość, ale również subiektywne poczucie sprawiedliwości przy udzielaniu podwyżek czy premii.

Odejście pracownika – istotne aspekty:

Aby stabilnie rozwijać biznes, każdy pracodawca przy pożegnaniu z pracownikiem powinien zadbać o:

  • – Formalne aspekty odejścia – sposób rozwiązania umowy, terminy.
  • – Przeprowadzenie rozmowy podsumowującej współpracę (exit interview).
  • – Przekazanie zadań i odpowiedzialności.
  • – Przekazanie informacji o odejściu współpracownikom i kontrahentom.

Odejście pracownika może być szansą na rozwój firmy.

Jak ograniczyć rotację pracowników?

Współpracującym z nami Klientom rekomendujemy cykliczne Badania Satysfakcji z Pracy, by na ich podstawie diagnozować możliwe obszary zmniejszające satysfakcję.
Pracujemy z kadrą menadżerską nad udzielaniem i zbieraniem bieżącej informacji o zadowoleniu z pracy. Dzięki tym działaniom możemy wprowadzać zmiany zanim pracownik podejmie decyzje o odejściu. A jeśli ją podejmie prowadzimy indywidualną rozmowę z pracownikiem o powodach tej decyzji. Wspieramy menadżera w zaplanowaniu działań związanych z przekazaniem zadań i obsadzeniem wakatu. Przygotowujemy komunikację do firmy i kluczowych kontrahentów. Cyklicznie analizujemy wyniki rozmów kończących, aby móc rekomendować zmiany organizacyjne ograniczające rotację.

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami