Usługi

Offboarding – Odejście pracowników z firmy

Jedną z naszych specjalizacji jest offboarding. Chociaż często niedoceniany, powinien być istotną częścią działań formy. Obserwacja rynku pracy pokazuje, że pracownicy coraz częściej zmieniają pracę. Staż 10-ciu lat lub więcej w jednej firmie mają nieliczni. Według badań rynku około 30% osób pracujących deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. Dlatego każdy przedsiębiorca zatrudniający ludzi musi liczyć się z odejściami z pracy. Wskaźnik rotacji w firmie jest jednym z częściej używanych do określenia możliwości rozwoju firmy. Im większa rotacja, tym trudniej dbać o jakość w firmie. Bez względu na stronę inicjującą odejście, przyjrzenie się temu procesowi, zarówno w ujęciu statystycznym jak i indywidualnym, daje wiele wskazówek do ulepszania zarządzania ludźmi w firmie.

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Powodów jest bardzo wiele m.in.:

 • Zbyt niskie lub niesatysfakcjonujące wynagrodzenie,
 • Ograniczone możliwości rozwoju,
 • Zła atmosfera w firmie
 • Złe relacje z przełożonym
 • Chęć zadbania o siebie – lepszy work-life balace,
 • Zmiany życiowe.

Po dokładnej analizie okazuje się, że większość z powyższych powodów, z punktu widzenia pracownika, jest szeregiem działań, których nie podejmuje pracodawca, żeby go zatrzymać. Np. satysfakcja z wynagrodzenia to nie tylko jego obiektywna wysokość, ale również subiektywne poczucie sprawiedliwości przy udzielaniu podwyżek czy premii.

Odejścia pracowników  – istotne aspekty:

Aby stabilnie rozwijać biznes, każdy pracodawca przy pożegnaniu z pracownikiem powinien zadbać o:

 • Formalne aspekty odejścia – sposób rozwiązania umowy, terminy.
 • Przeprowadzenie rozmowy podsumowującej współpracę (exit interview).
 • Przekazanie zadań i odpowiedzialności.
 • Przekazanie informacji o odejściu współpracownikom i kontrahentom.

Odejście pracownika może być szansą na rozwój firmy.

Co to jest offboarding?

Offboarding to zarządzanie procesem pożegnalnym dla pracowników opuszczających firmę lub organizację. Jest to przeciwieństwo onboardingu, który skupia się na przygotowaniu nowych pracowników do nowej roli w firmie. Offboarding obejmuje szereg działań mających na celu zakończenie relacji z pracownikiem w sposób profesjonalny, pozytywny i zgodny z przepisami prawa oraz kulturą organizacyjną.

Główne cele offboardingu to zapewnienie płynnego przejścia pracownika do nowej sytuacji zawodowej, minimalizacja zakłóceń w funkcjonowaniu firmy, ochrona poufności informacji oraz utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracownika, oraz innych osób z zewnątrz.

Co obejmuje offboarding?

Pojęcie offboardingu zyskało na znaczeniu wraz z rosnącym zainteresowaniem pracodawców dbaniem o doświadczenia pracownicze (employee experience) oraz zrozumienie wpływu, jaki sposób zakończenia zatrudnienia może mieć na wizerunek firmy, zaangażowanie pracowników oraz zdolność przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.

Profesjonalny offboarding może obejmować takie działania jak: przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem, w którym gromadzi się opinie na temat jego doświadczeń w firmie i powodów odejścia, przekazanie zadań i obowiązków innym członkom zespołu, przekazanie ważnych informacji firmowych, jak również inne  formalne procedury związane z rozwiązaniem umowy o pracę i zakończeniem zatrudnienia.

Proces off boardingu pracowników krok po kroku

Proces offboardingu jest kluczowym elementem zarządzania personelem, który ma na celu zakończenie relacji z pracownikiem w sposób profesjonalny, pozytywny i zgodny z przepisami prawa oraz kulturą organizacyjną. Kroki, które często są uwzględniane podczas przeprowadzania offboardingu to np.:

 1. Planowanie – Pierwszym krokiem jest stworzenie planu offboardingu, który określa harmonogram działań i odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces. 
 2. Przekazanie obowiązków – Przed odejściem pracownika zaleca się przekazanie jego obowiązków innym członkom zespołu lub osobie, która przejmie jego zadania. 
 3. Przekazanie wiedzy i dokumentacji – Pracownik powinien przekazać istotne informacje oraz dokumentację związaną z jego stanowiskiem pracy, takie jak instrukcje, kluczowe kontakty czy dostępy do systemów. 
 4. Wywiad exit – Przeprowadzenie wywiadu exit, czyli rozmowy z pracownikiem na temat jego doświadczeń w firmie i powodów odejścia, może dostarczyć wielu cennych informacji zwrotnych dla organizacji, które mogą być wykorzystane do usprawnienia procesów i relacji z pracownikami.
 5. Zakończenie formalności – Podpisanie dokumentów rozwiązania umowy o pracę, uregulowanie kwestii finansowych oraz zwrot wszelkiego sprzętu i materiałów firmowych.
 6. Wspieranie pracownika – Zapewnienie wsparcia dla pracownika w procesie przejścia do nowej sytuacji zawodowej. Może to obejmować udostępnienie poradnictwa zawodowego, rekomendacje czy pomoc w poszukiwaniu nowej pracy.

Jak ograniczyć rotację pracowników?

Współpracującym z nami Klientom rekomendujemy cykliczne Badania Satysfakcji z Pracy, by na ich podstawie diagnozować możliwe obszary zmniejszające satysfakcję.

Pracujemy z kadrą menadżerską nad udzielaniem i zbieraniem bieżącej informacji o zadowoleniu z pracy. Dzięki tym działaniom możemy wprowadzać zmiany, zanim pracownik podejmie decyzje o odejściu. A jeśli ją podejmie, prowadzimy indywidualną rozmowę z pracownikiem o powodach tej decyzji. Wspieramy menadżera w zaplanowaniu działań związanych z przekazaniem zadań i obsadzeniem wakatu. Przygotowujemy komunikację do firmy i kluczowych kontrahentów. Cyklicznie analizujemy wyniki rozmów kończących, aby móc rekomendować zmiany organizacyjne ograniczające rotację.

Lu-Bi specjalizujemy się również w innych dziedzinach jak:

Umów się na spotkanie online

Poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji!
Skontaktuj się z nami