01 sierpnia 2023

BSP – monitoring satysfakcji i zaangażowania pracowników

Wszyscy Lu-Bimy czuć, że nasza praca jest ważna dla kogoś poza nami. Zadajemy więc pytanie: czy czujecie, że ktoś (pracodawca) interesuje się Waszą pracą?  Przeprowadza BSP?

Gdy pracodawca jest zainteresowany tym czy jego pracownicy czują satysfakcję z pracy to ma wpływ na ich zaangażowanie. Pracodawca zazwyczaj, całkowicie zasadnie, oczekuje wysokiego zaangażowania swoich pracowników. Skąd jednak ma czerpać wiedzę, czy może na nie liczyć? 
Odpowiedzią jest …

Prawidłowo przeprowadzone BSP czyli Badanie Satysfakcji Pracowników


Badanie satysfakcji z pracy wśród pracowników ma formę ankiety. Daje ono pracodawcy informację o tym, jaką opinię na temat firmy i wykonywanej pracy mają zatrudnieni przez niego ludzie. 

Wszystkie procesy zarządzania ludźmi, a więc również Badanie Satysfakcji z Pracy, są ukierunkowane na wzrost jakości i efektywności wykonywanej pracy. Firma osiąga ambitne cele biznesowe dzięki zaangażowaniu zatrudnionych pracowników. Satysfakcja z wykonywanej pracy ma istotny wpływ na motywację i zaangażowanie w codzienne zadania. Monitorowanie poziomu satysfakcji z pracy pozwala kadrze zarządzającej nie tylko podejmować racjonalne decyzje w obszarze zarządzania ludźmi, ale przede wszystkim, reagować i korygować kurs w taki sposób, aby pracownicy czuli motywację i angażowali się. To bezpośrednio przekłada się na stabilność zatrudnienia, lojalność i atmosferę pracy. 

Spójrzmy na definicję zaangażowania. Wg Potera i jego współpracowników (Poter i in. 1974) zaangażowanie to stopień utożsamiania się pracownika z daną organizacją oraz angażowania się w jej sprawy. Zaangażowanie składa się z trzech elementów: 

  • Silnego pragnienia przynależności do organizacji 
  • Mocnej wiary w słuszność wartości i celów organizacji 
  • Gotowości do podjęcia dużego wysiłku na rzecz organizacji 

Skąd Ty, jako pracodawca, czerpiesz wiedzę o tym czy Twoi pracownicy są zaangażowani? 

Na szczęście są na to proste rozwiązania takie właśnie jak BSP. To doskonałe narzędzie, które używane we właściwy sposób buduje bazę do dobrych decyzji. Ale…nawet najlepsza ankieta bez analizy wyników, ich ogłoszenia i przedstawienia mija się z celem. Istotne są wnioski i praca z nimi.  Jednym słowem ważne jest, co będzie się działo po przeprowadzeniu ankiety. Często widzimy zapał w przeprowadzaniu ankiet, ale potem temat umiera w gąszczu innych palących spraw.  

STOP. Tzw. feedback czyli informacja zwrotna do pracowników, plus plan co zrobić z wynikami ankiety są kluczowe, aby przedsięwzięcie miało sens.


Celem BSP jest zdobycie wiedzy na temat satysfakcji z pracy wszystkich pracowników (lub pracowników określonego działu).

Informacje pozyskane w badaniach są dla firmy wskazówką do skupienia się na tych obszarach, które są ważne. 
Ilość pytań w ankiecie jest uzależniona od obszarów, na których chcemy się skupić. Mogą to być: relacje w firmie, komunikacja, sposób wykonywanej pracy, zaplecze socjalne czy wynagrodzenia.  

Co więc dalej? Zacznijmy to rzetelnie badać, mierzyć i analizować. 

Duet cytatów dwóch Panów z różnych światów: „Cudem nie jest to, że skończyłem. Cudem jest to, że miałem odwagę zacząć.”  John Bingham plus powiedzenie „Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” - Petera Druckera, eksperta w zakresie procesów zarządzania w organizacji zmierza do jednej konkluzji…monitoruj, mierz, reaguj i zacznij, póki nie jest za późno.  

My wiemy, że codzienność wymusza na menadżerach konieczność skupienia się na „tu i teraz”. Wielu z nas/Was nie daje już rady łączyć tu i teraz z budowaniem planu na przyszłość i przy natłoku spraw należy to zrozumieć. Prowadzi to do chaotycznego zarządzania i w konsekwencji do niezadowolenia pracowników o czym często dowiadujecie się dopiero wtedy jak obserwujecie spadek zaangażowania lub co gorsze mierzycie się z odejściami pracowników z firmy. Co robić? Zatrzymać się na chwilę i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy zauważasz w firmie takie zjawiska jak: 

  • brak zaangażowania i motywowania pracowników? 
  • wysoka absencja? 
  • duża rotacja? 
  • błędy w komunikacji? 
  • wypalenie zawodowe? 

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedź brzmi tak to czas coś z tym zrobić. Jak chcecie powiemy Wam jak.  

Udostępnij: