04 stycznia 2023

Dlaczego cenimy badania?

Jest pięć głównych powodów, dla których w Lu-Bi twierdzimy, że każdy proces personalny – jak np. rekrutacja czy sukcesja – powinien być wsparty rzetelną diagnozą.

Optymalizacja działań i wydatków

Jest wiele pomysłów, metod i praktyk, które mówią nam, jak zatrudniać, awansować czy rozwijać pracowników
w firmie. Niestety nie wszystkie pomysły są jednakowo dobre dla naszej organizacji.
Każde z działań wywołuje inne rezultaty w zależności przede wszystkim od tego, na
ile trafnie zostało dobrane dla firmy i osób w niej pracujących. Trafna diagnoza
organizacji pozwala wybrać precyzyjnie rozwiązania oraz sposób ich wdrożenia, który
przełoży się na maksymalny rezultat. Z drugiej strony ograniczenie działań
niedopasowanych do organizacji pozwala zaoszczędzić czas, zaangażowanie
i pieniądze firmy.

Kij włożony w mrowisko

Kiedy znamy i komunikujemy wyniki badań organizacja zaczyna podobnie postrzegać
zjawiska i procesów zachodzące w organizacji. Rozumie swoje mocne
i słabe strony, korzystne i niekorzystne trendy. Dzięki temu odbiorcy badania
rozumieją lepiej sytuację firmy oraz są świadomi potrzeb i wyzwań stojących przed
pracownikami. W konsekwencji są otwarci na rozwiązania HR, które ich wesprą
w realizacji celów biznesowych. Jako osoby świadome sytuacji swojej firmy możemy
pozyskać do naszych działań wielu osób, które będą nas wspierać, kibicować
i pomagać w naszej pracy.

Co mierzysz – masz!

Kiedy dokonujesz pomiaru, a później go ponawiasz, wysyłasz komunikat o tym,
co jest dla organizacji ważne oraz czego oczekuje ona od pracowników i menedżerów.
W codziennej pracy pracownicy, w sposób automatyczny zaczynają zwracać uwagę na
mierzone wskaźniki. Dlatego rzeczywista zmiana zaczyna się już w momencie
rozpoczęcia badania. Często też zdarza się, że inne działania stają się zbędne, gdyż
koncentracja uwagi na istotnych kwestiach wystarczy, gdy mamy odpowiednią
motywację, umiejętności oraz wiedzę.

Gra w otwarte karty

Badanie i jego rezultaty w sposób nieuchronny wskazuje odpowiedzialne za dane
obszary osoby osób czy grupy. Dzięki temu uzyskiwane jest ich żywe zainteresowanie
i zaangażowanie. Naturalne jest, że w pierwszym odruchu organizacja „szuka
winnego” a potem „szuka rozwiązań”. Tym niemniej ważna jest dyskusja, która
rozpoczyna się nad wynikami badania, zasygnalizowanymi obszarami
a w konsekwencji nad wdrożeniem sensownych zmian. Komunikacja jest otwarta,
podparta faktami i wskaźnikami. Wiadomo też, że rezultaty działania nie mogą być
pozorne, gdyż kolejne badanie wykaże braki w pracy nad zmianą.

Język biznesu

Ludzie HR-u mają zazwyczaj ogromną intuicję oraz wyczucie ludzi i organizacji.
Pomimo trafności spostrzeżeń, często nie są one poważnie brane pod uwagę przez
zarząd i menadżerów. Główną przyczyną jest to, że ludzie biznesu ufają danym,
trendom i zespołowym analizom, bardziej niż jednostkowym obserwacjom i intuicji.
Badanie pozwala przełożyć obserwacje zachowań, postaw i opinii na dane, wykresy,
analizy statystyczne, porównania, które uwiarygodniają zachodzące zjawiska, ich
ważność dla biznesu oraz konieczność podjęcia działań do celów firmy.

W efekcie organizacje, które poprzez pomiar kontrolują jakość wszystkich obszarów
HR uzyskują trzy kluczowe korzyści:

 1. Partnerską pozycję HR i Zarządu firmy.
 2. Sprawniejsze zarządzanie swoim wizerunkiem dobrego pracodawcy.
 3. Efektywniejsze dostosowanie strategii personalnej do potrzeb rynku i organizacji.

W Lu-Bi wszystkie nasze działania opieramy na badaniach: Audyt HR oraz Badanie Satysfakcji Pracowników. Dodatkowo stosujemy badania wspierające:

 • Audyt HR
 • Badanie Satysfakcji Pracowników
 • MTQ
 • ILM
 • DISC
 • HOGAN HPI
 • HOGAN HPS
 • 360
 • i wiele innych… 🙂

Udostępnij: